Armoede in kaart

2016

Introductie

Armoede in Kaart 2016 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s. Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland en wat is de verwachting voor de nabije toekomst? Waar wonen de armen? Naast de meest recente gegevens over omvang, oorzaken en gevolgen van armoede, biedt de kaartenstapel ook ruimte aan verdieping, beleidsduiding en beleidsevaluatie. De reeks Armoede in Kaart is een vervolg op de armoederapporten die eerder verschenen onder de titel Armoedesignalement.

De interactieve grafieken uit deze publicatie zijn niet beschikbaar via PDF of smartphone. Deze kunnen wel via PC, laptop en tablet worden geraadpleegd.

Start