Media:Tijd in kaart

Introductie

Media:Tijd in kaart is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit diverse op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere kaart gaat in op één aspect van het mediagebruik, gebaseerd op de gegevens uit het onderzoek Media:Tijd. Hoeveel tijd besteden Nederlanders dagelijks aan media? En hoe doen zij dat? De focus ligt op kijken, luisteren, lezen en communiceren. De kaarten geven een actueel beeld van snel veranderende media-activiteiten in een tijdperk van digitalisering van het medialandschap. Deze ‘card stack’ vormt een onderdeel van de publicatiereeks Het culturele draagvlak. Deze reeks onderzoeken naar cultuurparticipatie en mediagebruik van Nederlanders komt tot stand met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De interactieve grafieken uit deze publicatie zijn geoptimaliseerd om via computer, laptop en tablet te worden geraadpleegd.

Start