Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

Hoeveel mensen ontvangen in Nederland zorg en ondersteuning?

Ruim 2 miljoen zelfstandig wonende Nederlandse 18‑plussers ontvangen zorg en ondersteuning.

Vanwege gezondheidsproblemen kunnen ontvangers van zorg en ondersteuning dagelijkse handelingen niet zelfstandig uitvoeren. De zorg en ondersteuning bestaat in deze publicatie uit hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Bijna een op de zes volwassen Nederlanders ontvangt hulp.

Zelfstandig wonende 18-plussers (2016)
1 persoon = 500.000 mensen

totaal
2,12 miljoen mensen (16%)

Bron: SCP/CBS (OZG'16)

Wie geeft zorg en ondersteuning?

De meeste mensen krijgen zorg en ondersteuning van informele helpers.

Aantal mensen dat hulp ontvangt naar type helper
1 persoon = 500.000 mensen

informele hulp
1,26 miljoen mensen (9%)
publiek gefinancierde hulp
0,95 miljoen mensen (7%)
particulier gefinancierde hulp
0,43 miljoen mensen (3%)

Bron: SCP/CBS (OZG'16)

Om welke soort hulp gaat het?

Van informele helpers krijgen mensen vooral huishoudelijke hulp.

Ontvangers van zorg en ondersteuning, naar type hulp en type helper, zelfstandig wonende 18-plussers
type hulp publiek gefinancierde hulp particulier gefinancierde hulp informele hulp
totaal 7,06 3,19 9,38
huishoudelijke hulp 3,42 2,67 7,65
persoonlijke verzorging 1,52 0,05 2,10
verpleging 1,51 0,03 0,52
begeleiding 2,77 0,50 1,39

Mensen die verpleging en begeleiding ontvangen, krijgen dat vaak van een publiek gefinancierde hulpverlener. Als particulier gefinancierde professionals hulp bieden, is dat vooral hulp bij het huishouden.

Wie krijgen zorg en ondersteuning?

Vooral mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, 75-plussers, eenpersoonshuishoudens en mensen met een laag inkomen ontvangen hulp.

Ontvangers van zorg en ondersteuning, zelfstandig wonende 18-plussers
ernst van lichamelijke beperking
ernst van lichamelijke beperking totaal publiek gefinancierde hulp particulier gefinancierde hulp informele hulp
geen 6,01 2,64 1,09 3,31
licht 34,61 11,79 7,41 22,76
matig 55,38 25,49 12,69 32,57
ernstig 83,20 52,13 15,72 46,90
leeftijd
leeftijd totaal publiek gefinancierde hulp particulier gefinancierde hulp informele hulp
18-34 jaar 10,43 5,28 1,34 6,61
35-54 jaar 12,49 4,36 1,53 8,93
55-74 jaar 16,37 6,49 3,72 9,67
≥ 75 jaar 41,36 24,38 13,12 18,17
huishoudvorm
huishoudvorm totaal publiek gefinancierde hulp particulier gefinancierde hulp informele hulp
eenpersoonshuishouden 25,84 14,68 5,76 10,43
(on)gehuwd stel zonder kinderen 15,00 5,04 3,97 10,50
(on)gehuwd stel met kinderen 9,56 3,59 1,08 7,37
eenouderhuishouden 21,09 10,78 3,13 12,30
inkomen
inkomen totaal publiek gefinancierde hulp particulier gefinancierde hulp informele hulp
< 16.900 euro 20,77 12,40 1,54 10,53
16.900-22.419 euro 18,35 8,05 4,10 10,72
22.420-30.440 euro 14,25 4,90 3,42 9,83
> 30.440 euro 9,59 2,89 3,71 6,45

Van de mensen met ernstige lichamelijke beperkingen krijgt ruim 83% zorg en ondersteuning; deze wordt vooral gegeven door publiek gefinancierde professionals (52%) en informele helpers (47%).

Hoeveel uren zorg en ondersteuning krijgen de mensen die hulp ontvangen?

Mensen die een vorm van zorg of ondersteuning ontvangen, krijgen deze hulp gemiddeld iets meer dan 10 uur per week.

Gemiddeld aantal ontvangen uren zorg en ondersteuning per week, naar type helper, zelfstandig wonende 18-plussers die een vorm van zorg of ondersteuning ontvangen
publiek gefinancierde hulp particulier gefinancierde hulp informele hulp
totaal: 10,5 uur 2,4 0,6 7,5

Driekwart van de zorguren komt van informele helpers, namelijk 7,5 uur per week. Particulier gefinancierde hulp bedraagt minder dan een uur per week en de publiek gefinancierde hulp ruim 2 uur.