Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015

Hoeveel mensen ontvangen in Nederland zorg en ondersteuning?

Bijna 2 miljoen zelfstandig wonende Nederlandse 18‑plussers ontvangen zorg en ondersteuning

Vanwege gezondheidsproblemen kunnen ontvangers van zorg en ondersteuning dagelijkse handelingen niet zelfstandig uitvoeren. De zorg en ondersteuning bestaat in deze publicatie uit hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Medische hulp valt dus niet onder ‘zorg en ondersteuning’. Iets meer dan een op de zeven volwassen Nederlanders ontvangt hulp.

Zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder (2015)
1 persoon = 500.000 mensen

totaal
2,00 miljoen mensen (15%)

Bron: SCP/CBS (OZG'15)

Wie geeft zorg en ondersteuning?

De meeste mensen krijgen zorg en ondersteuning vanuit de sociale omgeving, ofwel informele hulp

Aantal mensen dat hulp ontvangt naar type helper
1 persoon = 500.000 mensen

informele hulp
1,20 miljoen mensen (9%)
publiek gefinancierde hulp
0,85 miljoen mensen (6%)
particulier gefinancierde hulp
0,40 miljoen mensen (3%)

Bron: SCP/CBS (OZG'15)

Om welke soort hulp gaat het?

Van hun naasten krijgen hulpontvangers vooral huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging

Ontvangers van zorg en ondersteuning, naar type hulp en type helper, zelfstandig wonende personen 18 jaar en ouder
type hulppubliek gefinancierde hulpparticulier gefinancierde hulpinformele hulp
totaal6,283,149,06
huishoudelijke hulp3,252,466,78
persoonlijke verzorging1,540,182,46
verpleging1,420,110,66
begeleiding2,390,561,80

Mensen die verpleging en begeleiding ontvangen, krijgen dat vaak van een publiek gefinancierde hulpverlener. Als particulier gefinancierde professionals hulp bieden, is dat vooral hulp bij het huishouden.

Wie krijgen zorg en ondersteuning?

Vooral mensen met een ernstige lichamelijke beperking, 75-plussers, eenpersoonshuishoudens en mensen met een laag inkomen ontvangen hulp

Ontvangers van zorg en ondersteuning, zelfstandig wonende personen 18 jaar en ouder
ernst van lichamelijke beperking
ernst van lichamelijke beperkingtotaalpubliek gefinancierde hulpparticulier gefinancierde hulpinformele hulp
geen6,032,260,903,96
licht27,248,137,7216,62
matig60,7225,6113,2733,66
ernstig79,7153,7913,2947,70
leeftijd
leeftijdtotaalpubliek gefinancierde hulpparticulier gefinancierde hulpinformele hulp
18-34 jaar10,153,251,657,12
35-54 jaar11,865,021,797,77
55-74 jaar13,954,992,619,56
≥ 75 jaar43,5224,1914,4318,05
huishoudvorm
huishoudvormtotaalpubliek gefinancierde hulpparticulier gefinancierde hulpinformele hulp
eenpersoonshuishouden23,9413,316,589,51
(on)gehuwd stel zonder kinderen15,015,193,2810,40
(on)gehuwd stel met kinderen10,193,111,368,07
eenouderhuishouden13,47,511,987,42
inkomen
inkomentotaalpubliek gefinancierde hulpparticulier gefinancierde hulpinformele hulp
< 16.900 euro19,7310,582,7810,93
16.900-22.419 euro18,168,483,3211,30
22.420-30.440 euro12,693,723,238,71
> 30.440 euro9,142,393,255,38

Vooral publiek gefinancierde helpers (54%) en informele helpers (48%) geven volwassenen met ernstige lichamelijke beperkingen zorg en ondersteuning.

Hoeveel mensen kennen het Wmo‑loket en hebben er contact mee gehad?

Ruim 60% van de volwassen Nederlanders kent het Wmo-loket en ongeveer 5% heeft er contact mee gehad

Bekendheid en contact met het Wmo-loket van de gemeente, zelfstandig wonende personen 18 jaar en ouder
kent het Wmo-loketheeft contact gehad met het Wmo-loket
totaal61,95,27
ernst beperking
geen beperkingen59,472,58
lichte beperkingen69,636,6
matige beperkingen70,1318,79
ernstige beperkingen70,8235,24
leeftijd
18-34 jaar39,31,96
35-54 jaar63,573,92
55-74 jaar76,266,03
≥ 75 jaar73,9717,57
inkomen
< 16.900 euro54,555,96
16.900-22.419 euro59,726,85
22.420-30.440 euro64,494,66
> 30.440 euro68,973,64

Ruim 60% van de Nederlandse zelfstandig wonende 18‑plussers is bekend met het Wmo-loket. Mensen met een lichamelijke beperking zijn vaker bekend met het loket dan degenen zonder beperking, ouderen vaker dan jongeren en mensen uit de hogere inkomensgroepen vaker dan degenen uit de lagere inkomensgroepen.

Met name de mensen die het hardst zorg en ondersteuning nodig hebben, zijn in contact met het Wmo-loket: dat zijn mensen met ernstige gezondheidsproblemen (35%), ouderen (18%) en mensen die weinig te besteden hebben (6 à 7%).

Ontvangen mensen de zorg en ondersteuning die zij zeggen nodig te hebben?

8% van de Nederlandse volwassenen zegt meer hulp nodig te hebben dan ze nu ontvangen

Behoefte aan meer zorg en ondersteuning, zelfstandig wonende personen 18 jaar en ouder
type zorgontvangt nog geen hulpontvangt nu niet voldoende hulp
totaal2,85,1
huishoudelijke hulp2,22,9
persoonlijke verzorging0,50,9
verpleging0,30,3
begeleiding1,61,4

Ongeveer zes op de tien mensen die aangeven meer hulp nodig te hebben, ontvangt al zorg en ondersteuning, maar vindt dit niet voldoende. Vier op de tien ontvangt nog helemaal geen hulp. Er is vooral behoefte aan meer hulp bij het huishouden (5%) en begeleiding (3%).