Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014

Hoeveel mensen ontvangen in Nederland zorg en ondersteuning?

Zo’n 2,2 miljoen zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder ontvangen hulp

De ontvangers van zorg en ondersteuning kunnen vanwege gezondheidsproblemen dagelijkse handelingen niet zelfstandig uitvoeren. De zorg en ondersteuning bestaat uit hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Medische hulp valt dus niet onder ‘zorg en ondersteuning’. 1 op de 6 zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder ontvangt hulp.

Zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder (2014)
1 persoon = 500.000 mensen

Totaal
2,2 miljoen mensen (17%)

Bron: SCP/CBS (OZG'14)

Wie geeft zorg en ondersteuning?

De meeste zorg en ondersteuning is informele hulp: hulp gegeven door iemand uit het sociale netwerk

Om welke soort hulp gaat het?

Mantelzorgers helpen vooral bij het huishouden, maar ook bij het douchen en aankleden

Wie krijgen zorg en ondersteuning?

Vooral mensen met een ernstige lichamelijke beperking, 75-plussers, eenpersoonshuishoudens en mensen met een laag inkomen ontvangen hulp

Naar ernst van lichamelijke beperkingen
Ernst van lichamelijke beperkingenTotaalPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulp
Geen6,881,750,685,14
Licht34,2510,627,9920,43
Matig58,3424,513,4431,29
Ernstig81,5955,0311,1946,67
Naar leeftijd
LeeftijdTotaalPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulp
18-34 jaar10,753,850,168,18
35-54 jaar11,962,491,449,69
55-74 jaar16,126,052,779,8
≥75 jaar54,2830,9716,7521,66
Naar huishoudvorm
HuishoudvormTotaalPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulp
Eenpersoonshuishouden27,0915,935,6911,05
(On)gehuwd stel zonder kinderen18,456,263,4812,28
(On)gehuwd stel met kinderen9,461,841,018,13
Eenouderhuishouden13,41,911,6311,05
Naar inkomen
InkomenTotaalPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulp
< 17.450 euro21,9111,782,2612,48
17.450 - 22.639 euro16,736,51,8710,18
22.640 - 30.374 euro14,074,372,459,58
> 30.375 euro13,362,964,838,95

Mensen met een ernstige lichamelijke beperking gebruiken vaker publiek gefinancierde zorg en ondersteuning (55%) dan informele hulp (bijna 47%).

Meer dan de helft (55%) van de 75-plussers krijgt een vorm van hulp. In veel gevallen (32%) gaat het om publiek gefinancierde zorg. Daarnaast krijgen ze ook vrij vaak (22%) informele hulp.

Ruim 27% van de eenpersoonshuishoudens krijgt zorg en ondersteuning. Het gaat vaak om publiek gefinancierde hulp. 16% van de eenpersoonshuishoudens krijgt deze zorg en ondersteuning.

Vooral de mensen met een laag besteedbaar inkomen ontvangen in 2014 zorg en ondersteuning (ongeveer 23%). Ongeveer 1 op de 8 mensen met een inkomen in de laagste inkomensgroep ontvangt publiek gefinancierde hulp. Ongeveer hetzelfde aantal mensen krijgt zorg en ondersteuning van mantelzorgers. Van particuliere hulp maken mensen met een laag inkomen nauwelijks gebruik (ruim 2%).

Wie uit het sociale netwerk zou (extra) hulp kunnen geven?

Nederlanders verwachten vooral van hun partner zorg en ondersteuning te ontvangen, mochten zij (extra) hulp nodig hebben

Zelfstandig wonende 18-plussersZelfstandig wonende 65-plussersZelfstandig wonende mensen met een gezondheidsbeperking
partner665354
kind283730
ander in huishouden111
ouder31015
familie buiten huishouden331420
iemand anders452532
niemand92119

Het grootste deel van de Nederlanders van 18 jaar en ouder gaat er van uit dat vooral de partner hulp zal bieden als dat nodig mocht zijn (ongeveer 65%). Bijna 10% van de Nederlanders geeft aan op niemand te kunnen terugvallen als zij (extra) hulp nodig hebben.

De groep Nederlanders waarvoor de zorgbehoefte groter is, degenen met een hoge leeftijd, geven vaker aan op niemand terug te kunnen vallen; ongeveer 1 op de 5 van hen heeft niemand die (extra) hulp zou kunnen geven mocht dat nodig zijn.

Ook een andere groep Nederlanders waarvoor de zorgbehoefte groter is, de mensen met een gezondheidsbeperking, melden vaker op niemand terug te kunnen vallen. Voor hen geldt eveneens dat ongeveer 1 op de 5 niemand heeft die (extra) hulp zou kunnen verlenen.

Van wie willen mensen zorg en ondersteuning ontvangen?

Als er hulp nodig is in het huishouden of bij het douchen en aankleden, krijgen Nederlanders dat het liefst van mantelzorgers

Zelfstandig wonende 18-plussers
Type zorgPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulpGeen voorkeur
Huishoudelijke hulp27,975,8558,437,75
Persoonlijke verzorging32,011,6859,626,69
Verpleging58,722,1132,226,96
Begeleiding50,743,237,039,03
Zelfstandig wonende 65-plussers
Type zorgPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulpGeen voorkeur
Huishoudelijke hulp39,879,2941,59,34
Persoonlijke verzorging47,342,4843,296,89
Verpleging62,752,7927,427,04
Begeleiding52,402,2836,119,21
Zelfstandig wonende mensen met een gezondheidsbeperking
Type zorgPubliek gefinancierde hulpParticuliere hulpInformele hulpGeen voorkeur
Huishoudelijke hulp36,817,7745,110,32
Persoonlijke verzorging41,292,0748,917,72
Verpleging63,481,9726,438,11
Begeleiding53,522,5533,4610,47

Als het gaat om verpleging en begeleiding valt men liever terug op professionals die uit de publieke middelen worden gefinancierd.

Zelfstandig wonende 65-plussers hebben voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging bijna even vaak een voorkeur voor publiek gefinancierde hulp als voor informele hulp.

Mensen met een gezondheidsbeperking geven voor het ontvangen van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging de voorkeur aan informele hulp.