De sociale staat van Nederland

2020

Introductie

De stand van het land voor en sinds de coronacrisis

Hoe gaat het met Nederland en de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 12 jaar voorgedaan in de welvaart en leefsituatie van Nederlanders? Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen? Hoe kijken Nederlanders aan tegen hun leven en de sociale staat van het land? En welke gevolgen heeft de coronacrisis hiervoor? Dit zijn thema’s die aan bod komen in deze kernachtige versie van De sociale staat van Nederland (SSN).

De SSN beschrijft traditiegetrouw ontwikkelingen in de kwaliteit van leven van Nederlanders over een periode van grofweg de laatste tien jaar, eindigend in het kalenderjaar vóór publicatie. Omdat daarmee de ontwikkelingen sinds de coronacrisis buiten beeld zouden blijven, brengen we in deze editie niet alleen de ontwikkelingen tussen 2008 en 2019 in kaart, maar proberen we ook huidige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de nabije toekomst in beeld te brengen. Dat doen we, waar mogelijk, met actuele gegevens uit 2020 of met prognoses.

Eén van drie publicaties

De sociale staat van Nederland 2020 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse opzichzelfstaande pagina’s. Iedere pagina gaat in op een levensgebied of maatschappelijk terrein: bevolking, economie en leefomgeving; publieke opinie; onderwijs; inkomen; betaald werk; maatschappelijke en politieke participatie; vrije tijd; sociale veiligheid; wonen; gezondheid en kwaliteit van leven. Tegelijkertijd met deze publicatie verschijnt de SCP-studie Welbevinden ten tijde van corona. Eerste bevindingen op basis van een bevolkingsenquête uit juli 2020 (De Klerk et al. 2020) waarin op basis van een in juli gehouden grootschalige enquête wordt gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis voor het welbevinden van Nederlanders. In de bijbehorende publicatie De sociale staat van Nederland 2020 – op hoofdlijnen. Kwaliteit van leven in onzekere tijden (Den Ridder et al. 2020) worden de belangrijkste bevindingen uit deze publicaties besproken en geduid.

Start