De sociale staat van Nederland 2018

12 / 12

Onderzoeksverantwoording

Korte leeswijzer bij de kaarten en figuren

De kaarten in deze publicatie gaan over uiteenlopende onderwerpen en zijn geschreven door verschillende auteurs. De cijfers hebben betrekking op allerlei verschillende onderdelen van de kwaliteit van leven van Nederlanders, waarbij gekeken wordt naar ontwikkelingen over de tijd en verschillen tussen bevolkingsgroepen. Deze card stack staat dan ook vol met vergelijkingen. Bij het interpreteren van deze verschillen is het belangrijk om naar de zogenoemde statistische significantie te kijken. Als een meting voor een bepaalde groep of in een bepaald jaar hoger of lager ligt dan voor een andere groep of dan in een ander jaar, dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat het verschil ook betekenisvol is. Soms kunnen we deze verschillen aan het toeval toeschrijven, omdat gemiddelden dicht bij elkaar liggen of er veel onzekerheid is bij de schatting. Om deze reden hebben we de inhoudelijk meest interessante vergelijkingen met statistische methoden getoetst. Waar we uitspraken doen over verschillen, zijn deze significant gebleken, tenzij anders is aangegeven.

Gebruikte databestanden

De gegevens in deze cardstack zijn afkomstig uit een heleboel verschillende onderzoeken. Hieronder een overzicht:

Deze kaart citeren

SCP (2018). Onderzoeksverantwoording. In: De sociale staat van Nederland 2018. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/ssn2018/onderzoeksverantwoording.

Informatie noten