De sociale staat van Nederland

2018

Introductie

Hoe gaat het met Nederland en de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen 10 jaar voorgedaan in de welvaart en leefsituatie van Nederlanders? Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen? Hoe kijken Nederlanders aan tegen hun leven en de sociale staat van het land? Dit zijn thema’s die aan bod komen in deze kernachtige versie van De sociale staat van Nederland (SSN), die vanaf 2018 afwisselend met de reguliere SSN in de even jaren zal verschijnen.

De sociale staat van Nederland 2018 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse op zichzelf staande pagina’s. Iedere pagina gaat in op een levensgebied of maatschappelijk terrein: bevolking en economie, publieke opinie, onderwijs, inkomen, werk, maatschappelijke en politieke participatie, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid, wonen, gezondheid en kwaliteit van leven. In de bijbehorende publicatie De sociale staat van Nederland 2018 | Hoofdlijnen worden de belangrijkste ontwikkelingen samengevat.

Start