Passende zorg voor ouderen thuis

knelpunten in kaart

Introductie

Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit diverse pagina’s of ‘kaarten’, die samen een geheel vormen maar op zichzelf ook informatief zijn. De publicatie biedt inzicht in de factoren waardoor sommige zelfstandig wonende ouderen niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De kaarten gaan in op verschillende thema’s in die knelpunten en op de achtergrond en aanpak van het inventariserende onderzoek. De publicatie geeft geen zicht op het aantal of aandeel ouderen dat in de praktijk met deze knelpunten te maken heeft. De card stack richt zich op de mechanismen in het sociaal domein en de ouderenzorg, hun uitwerking in de (lokale) praktijk en hoe burgers en uitvoerders tegen het stelsel aankijken en ermee omgaan.

Start