Een week in kaart Editie 2

1 / 6

Een week in vogelvlucht

Auteurs: Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom

Een week bevat 168 uur. Het totaal aan beschikbare uren en minuten kan je zien als een taart, die mensen naar eigen inzicht en mogelijkheden in ‘activiteitpunten’ kunnen verdelen. Hoe mensen hun uren en minuten besteden zegt veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen. Onderzoek naar de manier waarop mensen hun tijd inrichten, toont dan ook sociale verschillen en maatschappelijke veranderingen. Deze kaart laat de hoofdlijnen zien van de tijdsbesteding van Nederlanders in 2016. In lijn met eerder onderzoek onderscheiden we 6 categorieën: persoonlijke verzorging (inclusief slaap), betaald werk, zorg voor het huishouden en voor anderen, vrije tijd, scholing en vrijwilligerswerk en bijeenkomsten. In welke activiteiten ging de meeste tijd zitten? Hoeveel tijd is er voor ontspanning en rust? Hoe verhoudt deze tijd zich tot de tijd die aan betaald werk en de zorg voor anderen wordt besteed? En wat blijft er hierna over voor scholing en vrijwilligerswerk?

Het tijdsbestedingsonderzoek 2016

Deelnemers aan het onderzoek hebben gedurende een week in een tijdsdagboek hun tijdsbesteding bij gehouden. Het CBS heeft de gerapporteerde activiteiten vervolgens gecodeerd. Bekijk de codelijsten. Vervolgens zijn de losse codes ingedeeld in grotere categorieën. Slapen en douchen vallen bijvoorbeeld beide onder persoonlijke verzorging. Reistijd is bij de desbetreffende activiteit gerekend. Woon-werkverkeer valt bijvoorbeeld onder betaald werk.

De wekelijkse tijdbesteding in 2016

totaal Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
00:00 77,4 20,5 22,0 42,1 3,3 1,7
mannen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
00:00 75,8 25,3 17,5 43,7 3,3 1,6
vrouwen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
00:00 79 15,9 26,5 40,6 3,3 1,8

1.Zorgen voor het huishouden en voor anderen is inclusief de informele hulp aan andere huishoudens.

2.Vrije tijd is inclusief media en sociale contacten, maar exclusief vrijwilligerswerk (dit laatste is een verschil met het rapport Alle ballen in de lucht uit 2018).

3.Vrijwilligerswerk is inclusief het bijwonen van bijeenkomsten en religieuze activiteiten.

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Veel tijd voor persoonlijke verzorging en vrijetijdsactiviteiten

Het figuur laat zien hoeveel uren per week mensen aan de 6 categorieën besteden. Het gaat hier om de zogenaamde hoofdactiviteiten: activiteiten die volgens de respondent het meest belangrijk zijn. Nederlanders van 12 jaar en ouder besteden bijna de helft van de week aan persoonlijke verzorging. Ze slapen 59 uur per week en besteden ongeveer 18 uur per week aan de andere vormen van persoonlijke verzorging: eten en drinken, wassen, aankleden enzovoort. Er wordt ook veel tijd aan vrijetijdsactiviteiten, zoals hobby’s en sport, besteed. Met iets meer dan 42 uur per week staat dit ongeveer gelijk aan de omvang van een voltijdbaan. Mannen hebben per week ongeveer 3 uur meer vrije tijd dan vrouwen. Hier staat tegenover dat vrouwen ongeveer 3 uur per week meer aan persoonlijke verzorging besteden.

Mannen werken meer, vrouwen zorgen meer

Een kwart van de tijd van mannen en vrouwen gaat naar betaalde en onbetaalde arbeid. Maar in vergelijking met mannen, besteden vrouwen meer tijd aan de zorg voor het huishouden en de zorg voor anderen en rapporteren ze minder uren betaald werk. Vrouwen richten zich dus nog altijd meer op het thuisdomein, terwijl bij mannen betaald werk meer centraal staat.

Waarom tellen de losse activiteiten niet precies op tot 168 uur per week?

De tijdsbesteding aan de losse activiteiten telt niet precies op tot 168 uur omdat de losse activiteiten zijn afgerond. Daarnaast is er een kleine categorie van activiteiten die als ‘overig’ is gedefinieerd en die is niet meegenomen. Dit zijn activiteiten die niet in te delen waren, zoals bijvoorbeeld het invullen van het dagboek.

Gemiddeld genomen weinig tijd voor scholing en vrijwilligerswerk

Aan scholing en vrijwilligerswerk wordt in vergelijking met de andere activiteiten weinig tijd besteed. Nederlanders zijn gemiddeld genomen 3 uur en 20 minuten per week bezig met het volgen van scholing en het maken van huiswerk. Aan vrijwilligerswerk en bijeenkomsten besteden Nederlanders gemiddeld nog geen 2 uur per week. Een belangrijke verklaring voor deze lage gemiddelden is dat een groot deel van de bevolking überhaupt geen tijd aan deze activiteiten heeft besteed.

Scholing en vrijwilligerswerk naar leeftijd

Onderstaande tabel laat zien dat driekwart van de deelnemers aan het onderzoek in de dagboekweek geen scholing (buiten werktijd) volgt. Meer dan de helft participeert niet in vrijwilligerswerk, religieuze activiteiten of bijeenkomsten. Deelname aan deze activiteiten hangt sterk samen met leeftijd. Jongeren volgen veel scholing, ouderen doen veel aan vrijwilligerswerk en gerelateerde activiteiten.

Aandeel respondenten dat in de dagboekweek in scholing en vrijwilligerswerk* participeerde, bevolking 12 jaar en ouder, 2016 (in procenten)

leeftijdsgroep 

scholing

vrijwilligerswerk en bijeenkomsten

totaal

23%

36%

12 tot en met 19 jaar

74%

18%

20 tot en met 65 jaar

21%

34%

66 jaar en ouder

6%

53%

*Vrijwilligerswerk: inclusief bijeenkomsten en religieuze activiteiten.

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Tijdsbesteding door de week en in het weekend

Persoonlijke verzorging Betaald werk zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
Dag
Ma 10,9 3,7 3,0 5,4 0,6 0,2
Di 10,7 4,1 3,0 5,2 0,6 0,2
Wo 10,8 3,8 3,2 5,3 0,6 0,2
Do 10,7 3,9 3,1 5,3 0,6 0,2
Vr 10,5 3,3 3,3 6,0 0,5 0,2
Za 11,3 1,0 3,7 7,4 0,1 0,3
Zo 12,5 0,7 2,7 7,5 0,2 0,3
Gemiddeld
Gemiddeld 11,1 2,9 3,1 6,0 0,5 0,2

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Verschillen tussen de dagen van de week en de momenten van de dag

Met de informatie over de tijdsbesteding kunnen we ook in kaart brengen wanneer Nederlanders bepaalde activiteiten ondernemen. Is er bijvoorbeeld sprake van een 24/7-samenleving waarin er ook in het weekend wordt gewerkt? En eten Nederlanders nog steeds om klokslag 18:00 uur?

De werkweekdagen lijken erg op elkaar. Op deze dagen besteedt men bijna 11 uur aan persoonlijke verzorging (inclusief slaap). Ook staat de hoeveelheid vrije tijd ongeveer gelijk aan de som van de meer verplichte activiteiten (betaald werk, de zorg voor het huishouden en voor anderen en scholing). Van alle weekdagen lijkt de vrijdag het meest op de weekenddagen. Dit kan erop wijzen dat dit een populaire deeltijddag is.

Van een 24/7-samenleving lijkt geen sprake te zijn, want in het weekend wordt veel minder tijd aan betaald werk besteed. Zondag is duidelijk een rustdag, met relatief veel tijd voor persoonlijke verzorging en vrije tijd.

Wanneer doen Nederlanders wat?

dinsdag Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
04:00 98,7 0,5 0,3 0,5 0,0 0,0
04:10 98,4 0,6 0,4 0,7 0,0 0,0
04:20 98,4 0,5 0,4 0,7 0,0 0,0
04:30 98,4 0,7 0,4 0,6 0,0 0,0
04:40 98,4 0,7 0,3 0,6 0,0 0,0
04:50 98,2 0,7 0,3 0,8 0,0 0,0
05:00 98,0 1,0 0,4 0,7 0,0 0,0
05:10 98,0 1,0 0,4 0,6 0,0 0,0
05:20 97,6 1,1 0,4 0,8 0,0 0,0
05:30 97,4 1,4 0,5 0,8 0,0 0,0
05:40 96,2 1,8 1,1 0,9 0,0 0,0
05:50 95,6 2,3 1,1 0,8 0,0 0,2
06:00 94,0 3,0 1,9 0,9 0,0 0,3
06:10 92,2 3,6 2,6 1,2 0,1 0,4
06:20 90,6 4,5 3,1 1,4 0,3 0,2
06:30 88,2 5,5 3,5 2,2 0,3 0,3
06:40 84,9 6,8 4,8 2,5 0,6 0,4
06:50 81,7 8,7 5,8 2,9 0,7 0,1
07:00 76,7 11,1 7,7 3,6 0,8 0,0
07:10 73,5 12,9 8,1 4,3 0,9 0,2
07:20 70,2 15,3 8,2 4,7 1,3 0,3
07:30 64,9 17,8 9,6 5,2 1,9 0,3
07:40 60,9 20,8 9,1 6,2 2,5 0,4
07:50 56,2 23,3 10,0 6,2 3,6 0,3
08:00 49,4 25,9 11,8 7,7 4,5 0,6
08:10 43,5 27,6 13,2 8,2 6,3 0,9
08:20 39,2 29,3 14,1 8,7 7,4 1,0
08:30 36,2 31,5 14,0 8,5 7,8 1,5
08:40 33,0 33,3 14,0 9,8 8,2 1,4
08:50 30,4 34,4 13,1 12,0 8,4 1,4
09:00 27,2 35,4 13,9 13,0 8,6 1,7
09:10 24,8 35,7 14,6 14,0 9,1 1,7
09:20 23,8 35,8 15,3 14,2 9,1 1,6
09:30 21,1 36,8 16,0 15,2 8,9 1,8
09:40 20,0 36,8 16,8 15,3 9,1 1,9
09:50 19,5 37,3 15,9 16,1 9,0 2,0
10:00 17,4 38,4 16,4 17,2 8,2 2,2
10:10 15,7 38,4 17,0 18,3 8,0 2,4
10:20 14,1 38,5 17,5 18,2 8,8 2,7
10:30 12,6 39,0 18,7 17,4 9,2 2,9
10:40 12,2 39,0 18,3 18,1 9,4 2,8
10:50 10,8 38,8 18,1 19,1 9,7 3,1
11:00 12,3 38,3 17,2 19,1 9,8 3,0
11:10 10,7 38,6 18,0 19,7 9,8 2,9
11:20 9,8 38,6 19,1 19,7 9,6 2,9
11:30 10,2 38,8 18,7 20,1 9,4 2,4
11:40 9,5 38,5 19,1 20,4 9,6 2,5
11:50 10,8 38,0 19,1 19,2 9,6 2,7
12:00 15,5 36,1 18,4 18,8 8,4 2,5
12:10 17,9 35,2 18,1 19,3 7,3 2,2
12:20 18,7 34,6 17,3 20,3 6,7 2,1
12:30 20,0 36,0 19,0 20,0 5,0 1,0
12:40 16,9 33,9 18,4 21,3 6,9 2,4
12:50 16,8 33,9 17,0 21,5 7,7 2,7
13:00 13,8 35,5 19,2 19,6 8,5 2,8
13:10 13,2 35,5 18,3 21,2 8,8 2,6
13:20 12,0 35,0 18,7 22,4 8,9 2,5
13:30 10,1 35,6 19,2 22,4 9,3 2,6
13:40 9,5 35,7 18,5 23,7 9,2 2,4
13:50 8,8 35,6 18,9 24,0 9,0 3,0
14:00 8,3 35,2 19,6 24,5 8,6 3,1
14:10 7,8 35,3 19,3 25,8 8,6 2,7
14:20 7,9 36,0 17,8 26,7 8,2 3,0
14:30 7,7 36,7 17,7 26,7 7,9 3,0
14:40 7,2 36,9 17,5 27,2 7,5 3,1
14:50 6,8 36,1 17,6 28,0 7,9 3,1
15:00 8,0 35,7 17,9 27,1 7,6 3,2
15:10 8,1 35,0 17,8 28,5 6,9 3,3
15:20 8,7 34,1 18,2 29,1 6,3 3,2
15:30 8,8 33,7 18,8 30,2 5,2 3,0
15:40 9,3 33,7 18,4 30,5 5,0 2,9
15:50 9,6 32,9 18,9 30,8 5,0 2,5
16:00 8,0 31,8 20,8 32,2 4,3 2,6
16:10 7,7 31,3 20,3 33,3 4,3 2,8
16:20 8,6 31,0 20,0 33,2 4,0 2,7
16:30 7,9 29,4 20,0 35,3 4,2 2,7
16:40 7,0 28,5 22,0 35,5 4,1 2,6
16:50 8,9 27,1 24,8 32,6 3,8 2,6
17:00 12,2 24,6 25,4 32,0 3,0 2,2
17:10 13,5 23,6 26,7 31,2 2,7 1,8
17:20 16,3 21,6 26,0 30,7 2,9 2,0
17:30 20,7 19,4 26,1 29,2 2,7 1,5
17:40 23,9 16,7 26,3 28,6 2,5 1,4
17:50 27,1 15,0 27,5 26,5 2,1 1,3
18:00 30,0 15,0 28,0 25,0 2,0 1,0
18:10 30,1 12,1 26,0 28,5 1,8 1,1
18:20 30,3 10,5 25,4 30,1 1,9 1,2
18:30 30,2 9,9 23,5 32,1 2,0 1,9
18:40 25,8 8,9 25,3 34,9 2,3 2,1
18:50 23,6 8,6 24,5 38,4 2,0 2,1
19:00 17,5 7,1 25,2 45,3 1,7 2,4
19:10 16,3 7,2 23,8 47,5 2,3 2,3
19:20 15,0 7,0 22,4 50,6 2,2 2,2
19:30 13,2 6,6 20,6 54,4 2,5 2,3
19:40 12,6 6,4 20,4 55,1 2,3 2,4
19:50 13,4 6,0 18,8 56,4 2,1 2,3
20:00 12,6 6,1 15,4 60,3 2,2 2,6
20:10 12,2 5,8 14,8 61,1 2,4 2,7
20:20 13,0 5,7 13,7 61,6 2,6 2,7
20:30 14,1 5,2 13,3 61,4 2,5 2,7
20:40 14,3 5,0 11,8 63,2 2,3 2,6
20:50 12,9 5,0 10,9 65,4 2,4 2,6
21:00 14,2 4,7 9,8 66,0 2,4 2,1
21:10 15,1 4,7 8,9 66,5 2,3 1,9
21:20 15,8 4,3 9,4 65,8 2,2 1,7
21:30 17,8 3,8 9,0 64,8 1,9 1,7
21:40 19,5 3,7 8,6 64,0 1,9 1,5
21:50 23,4 3,7 7,6 61,3 1,8 1,4
22:00 30,1 3,2 6,7 57,0 1,6 0,9
22:10 31,8 3,0 6,2 56,1 1,6 0,7
22:20 34,2 2,8 5,9 54,5 1,5 0,9
22:30 41,3 2,4 5,2 49,3 1,0 0,5
22:40 45,9 2,1 4,1 46,2 0,9 0,4
22:50 53,8 1,9 4,2 38,9 0,7 0,2
23:00 61,0 2,0 3,0 32,0 1,0 0,0
23:10 67,1 1,8 3,3 26,7 0,4 0,4
23:20 71,5 1,6 2,4 23,6 0,4 0,3
23:30 76,8 1,4 1,9 19,1 0,3 0,2
23:40 79,9 1,2 1,7 16,7 0,1 0,1
23:50 83,1 1,2 1,2 14,2 0,1 0,2
00:00 87,0 1,2 1,0 10,3 0,0 0,1
00:10 89,2 1,1 1,1 8,3 0,0 0,1
00:20 90,7 1,1 0,9 7,2 0,0 0,1
00:30 92,1 1,0 0,7 6,1 0,0 0,1
00:40 92,8 1,0 0,5 5,6 0,0 0,1
00:50 93,8 0,9 0,5 4,8 0,0 0,1
01:00 95,5 0,9 0,3 3,2 0,0 0,1
01:10 95,7 0,8 0,3 3,1 0,0 0,1
01:20 96,3 0,8 0,2 2,6 0,0 0,0
01:30 96,7 0,7 0,2 2,3 0,0 0,1
01:40 96,9 0,7 0,3 2,0 0,0 0,1
01:50 97,2 0,7 0,3 1,7 0,0 0,1
02:00 97,7 0,7 0,4 1,1 0,0 0,0
02:10 97,8 0,7 0,3 1,1 0,0 0,0
02:20 97,9 0,7 0,2 1,2 0,0 0,0
02:30 98,0 0,6 0,3 1,1 0,0 0,0
02:40 98,3 0,6 0,3 0,7 0,0 0,0
02:50 98,2 0,6 0,4 0,8 0,0 0,0
03:00 98,4 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0
03:10 98,5 0,5 0,2 0,8 0,0 0,0
03:20 98,6 0,6 0,2 0,5 0,0 0,0
03:30 98,6 0,6 0,3 0,5 0,0 0,0
03:40 98,5 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0
03:50 98,5 0,6 0,5 0,4 0,0 0,0
zaterdag Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
04:00 98,2 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0
04:10 98,2 0,8 0,2 0,8 0,0 0,0
04:20 98,3 0,8 0,1 0,7 0,0 0,0
04:30 98,3 0,9 0,2 0,6 0,0 0,0
04:40 98,4 0,9 0,1 0,6 0,0 0,0
04:50 98,3 0,9 0,1 0,6 0,0 0,0
05:00 98,1 0,9 0,4 0,6 0,0 0,0
05:10 98,0 1,0 0,4 0,6 0,0 0,0
05:20 97,9 1,1 0,3 0,7 0,0 0,0
05:30 98,0 1,3 0,2 0,5 0,0 0,0
05:40 97,9 1,3 0,2 0,6 0,0 0,0
05:50 97,2 1,4 0,5 0,9 0,0 0,0
06:00 96,8 1,6 0,6 0,9 0,0 0,1
06:10 95,9 1,8 0,8 1,1 0,1 0,3
06:20 95,4 2,0 0,9 1,2 0,1 0,3
06:30 94,6 2,2 1,2 1,6 0,1 0,2
06:40 93,5 2,5 1,6 2,1 0,1 0,2
06:50 92,9 3,0 1,9 1,9 0,1 0,2
07:00 91,1 3,4 2,5 2,7 0,2 0,0
07:10 89,4 3,6 3,0 3,7 0,2 0,1
07:20 87,3 3,7 4,0 4,5 0,3 0,1
07:30 85,7 3,8 4,8 4,9 0,3 0,4
07:40 83,6 4,0 5,9 5,4 0,3 0,5
07:50 80,9 4,4 7,0 6,3 0,3 0,8
08:00 78,2 4,6 8,9 7,1 0,4 0,8
08:10 75,4 4,6 10,4 8,3 0,4 0,6
08:20 71,0 5,0 11,9 10,3 0,5 0,8
08:30 66,8 5,4 12,9 12,7 0,5 1,2
08:40 62,5 5,8 14,6 15,0 0,6 1,4
08:50 59,3 6,5 16,0 16,0 0,5 1,5
09:00 55,6 6,9 16,8 18,0 0,7 1,9
09:10 52,3 7,0 18,3 19,6 0,8 1,9
09:20 48,1 6,9 21,1 20,7 0,9 2,1
09:30 46,4 7,1 21,7 21,3 1,0 2,1
09:40 43,7 7,2 23,2 22,0 1,1 2,4
09:50 42,7 7,4 23,1 22,3 1,2 2,8
10:00 36,9 7,5 27,8 23,2 1,2 3,0
10:10 33,7 7,8 29,6 24,5 1,2 3,0
10:20 32,4 7,7 30,3 25,2 1,3 2,9
10:30 28,5 7,7 32,2 27,0 1,4 2,9
10:40 26,3 7,8 32,7 28,2 1,5 3,1
10:50 24,9 7,7 32,4 29,7 1,4 3,4
11:00 24,4 7,9 33,2 29,0 1,3 3,6
11:10 21,6 8,2 33,8 30,8 1,3 3,7
11:20 18,2 8,2 35,5 32,6 1,3 3,7
11:30 17,5 8,2 35,5 33,5 1,6 3,2
11:40 16,8 8,1 36,6 33,2 1,5 3,4
11:50 18,0 8,1 35,2 33,6 1,4 3,4
12:00 20,9 8,4 33,5 32,6 1,2 3,1
12:10 21,8 8,1 32,5 32,5 1,2 3,3
12:20 22,3 8,2 31,9 32,5 1,3 3,3
12:30 25,0 9,0 32,0 31,0 1,0 2,0
12:40 23,5 7,8 29,8 33,3 1,4 3,6
12:50 23,6 7,9 30,2 32,6 1,2 3,6
13:00 21,3 8,4 31,2 33,6 1,1 3,6
13:10 20,1 8,3 30,4 35,7 1,2 3,7
13:20 17,8 8,1 31,5 36,9 1,4 3,9
13:30 14,6 8,2 33,0 38,1 1,6 3,9
13:40 13,5 8,1 32,2 40,2 1,6 3,7
13:50 11,9 8,0 32,5 41,7 1,7 3,5
14:00 11,1 8,1 33,4 41,4 1,7 3,9
14:10 10,7 8,5 33,0 41,8 1,7 3,9
14:20 11,9 8,0 31,5 42,7 1,7 4,0
14:30 11,4 8,2 31,3 43,0 1,8 3,8
14:40 10,5 8,4 31,4 43,9 1,9 3,6
14:50 11,5 8,3 30,2 45,0 1,7 3,0
15:00 12,2 8,4 28,9 45,2 2,0 2,9
15:10 11,8 8,4 28,9 45,5 1,7 3,0
15:20 9,9 8,5 28,8 47,5 1,8 3,0
15:30 9,9 8,0 28,4 48,2 2,1 2,8
15:40 9,7 8,0 28,0 48,7 2,2 2,9
15:50 10,3 7,9 27,1 49,4 2,2 2,5
16:00 11,2 7,4 26,7 49,6 1,3 2,7
16:10 11,1 7,1 26,7 50,5 1,2 2,8
16:20 10,5 7,0 26,5 51,1 1,3 3,0
16:30 11,1 6,8 26,7 50,6 1,2 3,1
16:40 10,3 6,8 26,5 51,8 1,1 3,0
16:50 11,0 7,0 26,5 50,9 1,2 2,5
17:00 13,9 6,5 25,7 49,6 1,0 2,2
17:10 15,7 5,9 26,8 48,0 0,8 2,2
17:20 18,3 5,6 26,4 46,1 0,8 2,2
17:30 21,0 5,5 26,7 43,3 0,7 2,1
17:40 22,0 5,2 27,3 42,1 0,7 2,0
17:50 24,6 5,0 24,8 42,0 0,6 2,0
18:00 30,0 5,0 25,0 37,0 1,0 2,0
18:10 31,0 4,0 22,6 38,8 0,5 2,0
18:20 29,9 3,7 23,0 39,8 0,6 2,0
18:30 29,1 3,7 20,6 43,1 0,6 2,0
18:40 27,4 3,3 20,4 45,5 0,7 2,1
18:50 24,8 3,2 19,8 48,6 1,0 2,1
19:00 20,2 2,8 19,8 53,8 1,0 1,9
19:10 18,2 2,6 19,8 55,8 0,9 2,1
19:20 16,9 2,4 18,0 59,0 0,9 2,1
19:30 15,2 2,5 16,1 62,4 1,0 2,0
19:40 14,1 2,5 16,3 63,2 1,0 2,1
19:50 14,5 2,3 14,6 65,3 0,9 1,8
20:00 13,7 2,5 11,4 69,3 0,7 1,7
20:10 12,9 2,4 9,8 71,9 0,8 1,5
20:20 11,8 2,4 9,7 73,0 0,9 1,3
20:30 12,1 2,3 9,9 72,7 0,8 1,3
20:40 11,3 2,2 9,2 74,4 0,9 1,3
20:50 11,5 2,1 7,9 75,9 0,9 1,2
21:00 11,2 2,0 7,4 76,7 0,6 1,2
21:10 11,2 1,9 7,1 77,5 0,7 1,1
21:20 11,9 1,9 7,0 77,2 0,5 1,0
21:30 12,8 2,0 6,6 76,3 0,4 1,0
21:40 13,7 2,0 5,9 76,5 0,3 1,0
21:50 15,8 2,0 5,3 75,0 0,2 0,9
22:00 20,5 1,8 5,4 70,7 0,1 0,7
22:10 21,1 1,7 4,9 70,8 0,1 0,7
22:20 22,6 1,8 4,5 69,7 0,0 0,7
22:30 26,5 1,6 4,1 66,7 0,0 0,7
22:40 30,3 1,6 3,4 63,3 0,0 0,8
22:50 35,7 1,6 3,3 58,2 0,0 0,7
23:00 40,0 2,0 4,0 54,0 0,0 0,0
23:10 46,6 1,4 3,2 48,1 0,1 0,3
23:20 49,9 1,3 2,9 45,2 0,0 0,3
23:30 55,4 1,2 3,1 39,7 0,0 0,3
23:40 58,9 1,1 2,6 36,8 0,0 0,3
23:50 63,4 1,1 2,8 32,1 0,0 0,2
00:00 68,4 1,1 2,4 27,5 0,0 0,2
00:10 71,5 1,0 2,0 24,9 0,0 0,2
00:20 74,2 1,0 1,9 22,5 0,0 0,2
00:30 77,3 1,0 1,9 19,5 0,0 0,2
00:40 79,2 1,0 1,6 17,9 0,0 0,2
00:50 81,8 0,8 1,2 15,8 0,0 0,1
01:00 85,5 0,8 0,9 12,7 0,0 0,1
01:10 86,2 0,8 0,8 12,2 0,0 0,1
01:20 86,9 0,7 0,6 11,6 0,1 0,1
01:30 88,1 0,7 0,5 10,6 0,0 0,1
01:40 88,6 0,5 0,5 10,2 0,0 0,1
01:50 89,8 0,5 0,5 9,1 0,0 0,0
02:00 90,8 0,7 0,5 8,0 0,0 0,0
02:10 91,3 0,7 0,7 7,2 0,0 0,0
02:20 92,0 0,7 0,6 6,7 0,0 0,1
02:30 92,7 0,7 0,4 6,2 0,0 0,1
02:40 93,0 0,6 0,4 5,9 0,0 0,1
02:50 93,4 0,6 0,6 5,2 0,0 0,1
03:00 93,7 0,6 0,5 5,0 0,0 0,1
03:10 93,9 0,6 0,4 4,9 0,0 0,1
03:20 94,3 0,5 0,1 4,6 0,0 0,2
03:30 94,9 0,5 0,1 4,2 0,0 0,1
03:40 95,6 0,6 0,1 3,5 0,0 0,0
03:50 96,1 0,6 0,1 3,1 0,0 0,0

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Ook als we naar de momenten van de dag kijken blijkt er nog lang geen sprake van een 24/7-economie. Mensen werken vooral tussen 8:00 en 17:00 uur en een deel van hen houdt rond lunchtijd een pauze. De tijden voor de lunch en avondmaaltijd zijn duidelijk te herkennen: rond 12:00 uur en 18:00 uur zijn er twee pieken in de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging. In de avonduren is er tijd voor vrijetijdsactiviteiten. Op zaterdag is er meer ruimte voor vrije tijd en het huishouden en zorgtaken.

Betaald werk is weliswaar geconcentreerd op uren overdag en op weekdagen, maar buiten deze momenten werkt men ook. Op dinsdag is 6% van de mensen om 20:00 uur nog aan het werk. Om 22:00 uur ligt dit aandeel op 3%. Zaterdagoverdag schommelt het aandeel werkenden tussen de 6 en 8%. In de avonduren ligt dit rond de 2%. Deze mensen kunnen overwerken, maar ook een baan hebben met uren die buiten kantoortijden liggen (bv. verpleging of horeca).

Verschillen in de tijdsbesteding

Hele bevolking Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilli‍gers­werk en bijeenkomsten
opleiding
laag opgeleid 81,4 11,1 20,4 44,9 7,5 1,7
middelbaar opgeleid 76,8 21,7 22,4 42,5 2,2 1,7
hoog opgeleid 75,3 26,1 22,7 39,7 1,6 1,7
leeftijd en levensfase
12-17 jaar, thuiswonend kind 81,9 7,9 6,5 43,5 26,4 0,8
18-65 jaar, geen partner of kind 75,3 24,8 17,2 44,2 3,2 2,2
18-65 jaar, wel partner, geen kind 76,6 25,1 22,4 40,9 0,5 1,6
18-65 jaar, partner en kind 74,5 28,7 28,5 33,1 0,9 1,5
≥66 jaar, geen partner 81,7 1,2 25,6 55,8 0,4 2,5
≥66 jaar, partner 83,3 0,9 28,4 51,9 0,2 2,3
Mannen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilli‍gers­werk en bijeenkomsten
opleiding
laag opgeleid 79,4 14,5 15,0 48,6 8,3 1,4
middelbaar opgeleid 74,9 28,4 17,3 43,2 2,0 1,5
hoog opgeleid 74,6 28,1 19,3 41,4 1,8 1,9
leeftijd en levensfase
12-17 jaar, thuiswonend kind 81,2 6,1 4,7 47,9 26,6 0,7
18-65 jaar, geen partner of kind 75,8 24,5 15,1 46,2 3,1 2,2
18-65 jaar, wel partner, geen kind 73,5 32,0 18,3 41,3 0,5 1,6
18-65 jaar, partner en kind 72,4 38,0 20,8 33,7 1,2 1,1
≥66 jaar, geen partner 79,9 2,5 22,3 58,6 0,8 3,0
≥66 jaar, partner 82,6 1,5 24,3 56,0 0,2 2,4
Vrouwen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilli‍gers­werk en bijeenkomsten
opleiding
laag opgeleid 83 8,4 24,8 42,0 6,9 2,0
middelbaar opgeleid 78,6 15 27,6 41,8 2,3 1,8
hoog opgeleid 76,1 23,8 26,4 37,8 1,4 1,5
leeftijd en levensfase
12-17 jaar, thuiswonend kind 82,6 9,5 8,1 39,5 26,3 0,9
18-65 jaar, geen partner of kind 74,8 25,1 19,4 42,1 3,3 2,1
18-65 jaar, wel partner, geen kind 79,6 18,8 26,3 40,5 0,5 1,5
18-65 jaar, partner en kind 76,5 19,5 36,2 32,6 0,7 1,9
≥66 jaar, geen partner 82,6 0,5 27,3 54,4 0,2 2,2
≥66 jaar, partner 84,2 0,2 33,4 47,0 0,2 2,2

In deze cardstack worden geen cijfers over de groep alleenstaande ouders gepresenteerd. Hier is voor gekozen omdat het aantal deelnemers aan het onderzoek dat in deze groep valt te klein is om betrouwbare uitspraken te doen.

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Scheidslijnen in de tijd

Informatie over tijdsbesteding kan ook vragen over sociale verschillen beantwoorden. Verschillen tussen sociale groepen kunnen op meerdere manieren zichtbaar worden (Bovens et al. 2014; Vrooman et al. 2014). Verschillen in gedrag uiten zich onder andere in de tijdsbesteding. Om precies deze reden is ‘Tijd’ een van de zes aandachtspunten van het Europese Instituut voor Gender Gelijkheid (European Institute for Gender Equality 2017). Loopt het gedrag van mannen en vrouwen, opleidings- en leeftijdsgroepen ver uit elkaar? Of zijn de overeenkomsten toch groter dan de verschillen?

De kloof tussen opleidings- en inkomensgroepen krijgt de laatste jaren veel aandacht van wetenschappers en politici (Bovens et al. 2014; nos.nl 2017; Piketty 2017; Rijksoverheid 2017). Door de vergrijzing is er ook meer oog voor de positie en het welzijn van ouderen (Van den Broek et al. 2016; Van den Broek 2016; NOS 2017; Rijksoverheid 2017). Daarom is er in deze publicatie aandacht voor leeftijds- en opleidingsverschillen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Vooral bij arbeid en zorg zijn er duidelijke man-vrouwverschillen in de tijdsbesteding. Verklaringen hiervoor liggen onder andere bij opvattingen over de taakverdeling en passende rollen van mannen en vrouwen (Bianchi en Milkie 2010; European Institute for Gender Equality 2017). Ook valt op dat vrouwen iets meer tijd besteden aan persoonlijke verzorging en iets minder tijd aan vrije tijd. Een meer gedetailleerde analyse van deze activiteiten laat zien dat mannen vooral extra vrije tijd besteden aan ICT, sport en hobby’s. Vrouwen gaan iets langer in bad/onder de douche dan mannen, maar besteden vooral meer tijd aan opmaken en aankleden.

Verschillen tussen opleidingsgroepen

Verschillen tussen hoger en lager opgeleiden krijgen steeds meer aandacht (Wolf 2013). Het opleidingsverschil zegt veel over iemands voorkeuren en mogelijkheden (Bovens et al. 2014). Het hangt samen met de sociale klasse, maar ook met sociale normen en hulpbronnen zoals geld. Hogeropgeleide mannen werken en zorgen meer dan lageropgeleide mannen. Bij vrouwen werken degenen met een hoger opleidingsniveau eveneens meer uren, maar zijn de verschillen in de tijdsbesteding aan zorgtaken en huishouden klein. De hoge werkuren bij hoogopgeleiden zijn een afspiegeling van hun sterke arbeidsmarktpositie en ambities op het gebied van werk (Cloïn 2013; Van der Horst 2014; Portegijs en Van Brakel 2016). De relatief grote betrokkenheid van hoogopgeleide mannen bij zorgtaken en huishouden kan worden toegeschreven aan het belang dat zij hechten aan een gelijke verdeling van huishoudelijke taken en zorg (zie ook de Emancipatiemonitor 2018).

Een kanttekening bij de vergelijkingen

Het is belangrijk om op te merken dat we groepen op één kenmerk vergelijken, zonder rekening te houden met eventuele andere verschillen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat laagopgeleiden relatief weinig uren werken omdat zij vaker dan hoogopgeleiden al met pensioen zijn of nog een opleiding volgen. Het aandeel hoogopgeleiden is namelijk hoger onder de 20-64-jarigen dan onder de 65-plussers.

Ook in de andere categorieën zijn verschillen tussen opleidingsgroepen zichtbaar. Laagopgeleiden besteden meer tijd aan vrijetijdsactiviteiten en persoonlijke verzorging. Dit laatste komt vooral door de oververtegenwoordiging van jongeren in de groep laagopgeleiden.

Periode met kinderen relatief druk

Verschillende levensfasen brengen verschillende mogelijkheden en beperkingen met zich mee (Nomaguchi en Bianchi 2004; Bianchi en Milkie 2010; Kraaykamp et al. 2013). Zo kunnen alleenstaanden hun tijd relatief makkelijk zelf invullen, terwijl mensen met een partner en kinderen hun tijd meer op elkaar moeten afstemmen. Jongeren en ouderen hebben ook verschillende levens. Een groot deel van de jongeren gaat bijvoorbeeld naar school, waardoor zij meer tijd besteden aan onderwijs dan aan arbeid en zorg. De jongeren besteden ook relatief veel tijd aan persoonlijke verzorging. De levensfase met thuiswonende kinderen is het drukst wat betreft betaald werk, het huishouden en zorgtaken. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, hebben moeders het qua tijd die besteed wordt aan deze ‘verplichte’ activiteiten niet drukker dan vaders. Integendeel. In de levensfase met thuiswonende kinderen, besteden mannen ongeveer 4 uur per week meer aan betaalde en onbetaalde arbeid dan vrouwen (Bucx en Roeters 2018).

Geen tweede dienst voor vrouwen

In een boek uit 1989 introduceerde Arlie Hochshild de term 'second shift' (Hochschild 1989). Zij stelde dat veel vrouwen na hun werk thuis een 'tweede dienst' draaien. Dit omdat zij het meest huishoudelijke werk doen, terwijl mannen na het werk zouden ontspannen. Deze term en veronderstelling hoor je ook in Nederland regelmatig. Tijdsbestedingsonderzoek biedt hier echter geen bewijs voor. Nederlandse vrouwen besteden inderdaad meer tijd aan onbetaald werk (zorgtaken en huishouden) dan mannen, maar ze besteden ook minder tijd aan betaald werk. De som van betaald en onbetaald werk is dan ook even hoog. In de levensfase met thuiswonende kinderen is de totale tijdsbesteding aan betaald werk, huishoudelijk werk én zorg voor en begeleiding van kinderen bij vaders zelfs wat hoger dan bij moeders (Bucx en Roeters 2018).

In de andere kaarten wordt uitgebreider stil gestaan bij de tijdsbesteding aan: Persoonlijke verzorging, Betaald werk, Zorg voor het huishouden en anderen en Vrije tijd (inclusief vrijwilligerswerk en bijeenkomsten).

Literatuur

Bianchi, S.M. en M.A. Milkie (2010). Work and family research in the first decade of the 21st century. In: Journal of Marriage and Family, jg. 72, nr. 3, p. 705-725.

Bovens, M., P. Dekker en W.L. Tiemeijer (2014). Gescheiden werelden?: een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Broek, A. van den, C. van Campen, J. de Haan, A. Roeters, M. Turkenburg en L. Vermeij (2016). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Broek, T. van den (2016). Supporting ageing parents. Comparative analyses of upward intergenerational support. Rotterdam: Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bucx, F. en A. Roeters (2018). De gezinsagenda. In: A. Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven (p. 102-120). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Cloïn, M. (2010). Het werken waard. Utrecht: Proefschrift Universiteit Utrecht.

Cloïn, M. (red.) (2013). Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

European Institute for Gender Equality (2017). Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015. Vilnius, Litouwen: European Institute for Gender Equality.

Hochschild, A.(1989). The second shift: Working parents and the revolution at home. New York: Viking: Penguin.

Horst, M. van der (2014). Gender, Aspirations, and Achievements: Relating Work and Family Aspirations to Occupational Outcomes. Utrecht: Proefschrift Universiteit Utrecht.

Kraaykamp, G., M. Oldenkamp en K. Breedveld (2013). Starting a sport in the Netherlands: A life-course analysis of the effects of individual, parental and partner characteristics. In: International Review for the Sociology of Sport, jg. 48, nr. 2, p. 153-170.

Nomaguchi, K.M. en S.M. Bianchi (2004). Exercise time: Gender differences in the effects of marriage, parenthood, and employment. In: Journal of Marriage and Family, jg. 66, nr. 2, p. 413-430.

NOS (2017). Rijksbouwmeester: we moeten bouwen voor de vergrijzende samenleving. Geraadpleegd op 9 december 2017 via https://nos.nl/artikel/2199709-rijksbouwmeester-we-moeten-bouwen-voor-de-vergrijzende-samenleving.html

NOS (2017). De vijfde onderhandelaar over het regeerakkoord. Geraadpleegd op 9 december 2017 via https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2197502-de-vijfde-onderhandelaar-over-het-regeerakkoord.html.

Piketty, T. (2017). Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Portegijs, W. en M. van den Brakel (red.) (2016). Emancipatiemonitor 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rijksoverheid (2017). Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 - 2021. Den Haag.

Vrooman, C., M. Gijsberts en J. Boelhouwer (2014). Verschil in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Wolf, A. (2013). The XX factor: How working women are creating a new society. London: Profile Books.

Deze kaart citeren

Roeters, A. en J.D. Vlasblom (2019). Een week in vogelvlucht. In: Een week in kaart: Editie 2. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/eenweekinkaart2/een-week-in-vogelvlucht.

Informatie noten

Deelnemers zijn ook gevraagd om hun nevenactiviteiten te noteren. Dit zijn activiteiten die ernaast gedaan worden. Tijdens het koken kan er bijvoorbeeld op kinderen worden gelet. Deze nevenactiviteiten worden in deze digitale publicatie niet meegenomen.

Het aantal uren vrije tijd wijkt iets af van de uitkomsten in het rapport Alle ballen in de lucht. Dat komt omdat in het rapport onder vrije tijd ook de tijd aan vrijwilligerswerk is gerekend.

Dit is ook zo als er enkel naar werkenden wordt gekeken. De verschillen tussen de opleidingsgroepen zijn dan echter wel veel kleiner.