Een week in kaart

Editie 1

Aan een nieuwe editie van de cardstack Een week in kaart wordt gewerkt. Zie op het gebied van Tijdsbestedingsonderzoek verder de publicatie Alle ballen in de lucht (publicatiedatum 7-12-2018).