Armoede in kaart 2018

10 / 10

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Stella Hoff, 06 -15 25 27 16, of – als u een specifieke vraag heeft over een van de kaarten – met de genoemde auteurs op de pagina:

Stella Hoff

Benedikt Goderis

Bart van Hulst

Jean Marie Wildeboer Schut

Voor algemene vragen kunt u de afdeling Persvoorlichting benaderen via pers@scp.nl.

Voor meer informatie over de publicatie zie het Colofon.

Voorheen bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (samen met het CBS) zijn armoedeonderzoek uit onder de reeksnaam ‘Armoedesignalement’. In 2014 verscheen de laatste editie van het Armoedesignalement. De reeks Armoede in Kaart betreft een nieuwe, meer dynamische vorm voor de armoederapportage van het SCP, waarbij ook ruimte is voor verdieping, beleidsduiding en -evaluatie. Vanaf 2016 verschijnt Armoede in Kaart als elektronische publicatie.

Meer informatie over het Armoedesignalement en eerder armoedeonderzoek, vindt u op scp.nl.

Deze kaart citeren

SCP (2018). Wilt u meer weten?. In: Armoede in kaart: 2018. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/wilt-u-meer-weten.

Informatie noten