Armoede in kaart

2018

Introductie

Armoede in Kaart 2018 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s. Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken?

In deze editie presenteert het SCP de kerngegevens over de omvang van armoede. Armoede in Kaart wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe en verdiepende pagina’s. De reeks Armoede in Kaart is een vervolg op de armoederapporten die eerder verschenen onder de titel Armoedesignalement.

De interactieve grafieken uit deze publicatie zijn niet beschikbaar via pdf of smartphone. Deze kunnen wel via pc, laptop en tablet worden geraadpleegd.

Start