Armoede in kaart 2016

18 / 18

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Stella Hoff, 06-15252716, of – als u een specifieke vraag heeft over een van de kaarten – met de genoemde auteurs op de pagina:

Voor algemene vragen kunt u de afdeling Persvoorlichting benaderen via pers@scp.nl of 06 2161 4433.

Voor meer informatie over de publicatie zie het Colofon.

Voorheen bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (samen met het CBS) zijn armoedeonderzoek uit onder de reeksnaam ‘Armoedesignalement’. In 2014 verscheen de laatste editie van het Armoedesignalement. In 2015 is nagedacht over een nieuwe, meer dynamische vorm voor de armoederapportage van het SCP, waarbij ook ruimte is voor verdieping, beleidsduiding en -evaluatie. Vanaf 2016 verschijnt Armoede in Kaart jaarlijks als elektronische publicatie.

Meer informatie over het Armoedesignalement en eerder armoedeonderzoek, vindt u op scp.nl.