Armoede in kaart 2016

3 / 18

De omvang van armoede

27 september 2016|Auteurs: Stella Hoff en Jean Marie Wildeboer Schut

Armoede daalt weer licht in 2014

Met de recessie die eind 2008 inzette, is het aantal armen fors gestegen. In 2008 waren er ongeveer 870.000 mensen met een huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium, ofwel 5,6% van de Nederlandse bevolking. Het aantal mensen met een inkomen onder de striktere basisbehoeftengrens bedroeg toen 600.000, bijna 4% van de bevolking.

Vijf jaar later waren deze aantallen sterk toegenomen: ruim 1,25 miljoen mensen waren arm volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium en bijna 850.000 mensen hadden minder budget dan nodig is voor de basisbehoeften. In procenten uitgedrukt ging het om bijna 8% en ruim 5% van de totale bevolking.

De laatste cijfers die beschikbaar zijn, betreffen 2014. Dit jaar laat weer een lichte daling van de armoede zien. Het aantal armen volgens de ruimere niet-veel-maar-toereikendgrens bedraagt nu iets meer dan 1,2 miljoen (7,6%) en volgens de basisbehoeftengrens ruim 810.000 (5,1%). De figuur toont de ontwikkelingen in het armoedepercentage sinds 2001.

Personen in armoede, 2001-2014 (in absolute aantallen x 1000 en in procenten van de bevolking)

Jaar Aantal armen (basisbehoeften) Aantal armen (niet-veel-maar-toereikend) % van de bevolking (basisbehoeften) % van de bevolking (niet-veel-maar-toereikend)
2001 558 871 3.7 5.8
2002 612 915 4 6
2003 716 1040 4.7 6.8
2004 702 1021 4.6 6.7
2005 699 1034 4.6 6.8
2006 630 924 4.1 6
2007 582 843 3.7 5.4
2008 601 869 3.8 5.6
2009 676 955 4.3 6.1
2010 634 945 4 6
2011 686 1038 4.3 6.6
2012 800 1188 5 7.5
2013 848 1254 5.3 7.9
2014 812 1202 5.1 7.6

Bron: CBS (IPO ’01-’14), SCP-bewerking