Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers 2017

15 / 15

Wilt u meer weten?

De Arbeidsmarktpanels van het SCP

De gegevens in dit rapport komen uit het Arbeidsvraagpanel, een langlopend onderzoek onder werkgevers. Naast het Arbeidsvraagpanel beheert het SCP het Arbeidsaanbodpanel, een onderzoek onder werkenden en niet-werkenden. Met deze cardstack wil het SCP op snelle en toegankelijke wijze inzicht geven in de belangrijkste resultaten. Het SCP verricht daarnaast verdiepende studies op basis van de Arbeidsmarktpanels en stelt de bestanden van de Arbeidsmarktpanels beschikbaar via DANS.

Meer informatie over de Arbeidsmarktpanels van het SCP en de bijbehorende publicaties vindt u op scp.nl.

Arbeidsmarkt in kaart: onderzoek onder werkgevers

Het Arbeidsvraagpanel is een langlopend onderzoek onder vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland met 5 of meer werknemers. De Stichting osa Institute for Labour Studies startte het Arbeidsvraagpanel in 1989. Sinds 2010 beheert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het panel. De dataverzameling komt tot stand met financiële steun van de ministeries van SZW, BZK, EZ en OCW.

De dataverzameling voor het Arbeidsvraagpanel vindt plaats in een cyclus van 2 jaar. Binnen een cyclus worden bedrijven verschillende keren bevraagd. Zo bestond de meting van 2015/2016 uit een eerste telefonische ronde in het voorjaar van 2015, een schriftelijke (internet)ronde in de zomer van 2015, een tweede telefonische ronde in het najaar van 2015 en een derde telefonische ronde in het voorjaar van 2016. Bij de start van een cyclus doen ongeveer 2800 bedrijven mee. Door tussentijdse uitval bedraagt het aantal deelnemers bij de laatste ronde van de cyclus ongeveer 1500. De gegevens worden verzameld via telefonische interviews en een schriftelijke vragenlijst. Wilt u meer weten over het onderzoek? Zie de projectpagina op scp.nl of lees de beschrijving van de opzet en de uitvoering in Bijlage A van het Arbeidsvraagpanel (PDF).

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Arbeidsmarktpanels? Neem dan contact op met Jan Dirk Vlasblom . Specifieke vragen over een van de kaarten kunt u stellen aan de auteurs: Patricia van Echtelt of Marian de Voogd-Hamelink. Met algemene vragen kunt u terecht bij de afdeling Persvoorlichting: pers@scp.nl of 06 2161 4433.

Deze kaart citeren

SCP (2017). Wilt u meer weten?. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/wilt-u-meer-weten.

Informatie noten