Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers 2017

5 / 15

Waarom flexwerkers?

Auteurs: Patricia van Echtelt en Marian de Voogd-Hamelink

Werkgevers hebben uiteenlopende redenen om voor flexwerkers te kiezen. De motieven verschillen per type flexwerker (tabel 1).

Tijdelijke contracten

Werkgevers gebruiken tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast als er onzekerheid is over de toekomstige hoeveelheid werk. Met tijdelijke contracten creëren ze meer flexibiliteit in de personeelsomvang. Ook is een tijdelijk contract vaak een soort proefperiode om te bepalen of een werknemer geschikt is. Organisaties in de sector onderwijs gebruiken tijdelijke contracten om zieke werknemers te vervangen. In de overheidssector is vaak sprake van tijdelijke financiering van een specifiek project.

Zzp’ers en freelancers

Werkgevers kiezen voor zzp’ers en freelancers als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis. Dit is vooral in de sector overheid een belangrijke reden. Zzp’ers en freelancers komen ook in beeld bij tijdelijke pieken in de hoeveelheid werk, bijvoorbeeld seizoenswerk. Dit gebeurt vooral in de industrie en bouwnijverheid. In het onderwijs is vervanging van zieke werknemers een reden om te kiezen voor zzp’ers en freelancers.

Uitzendkrachten, oproepkrachten en payrolling

Vaker dan andere flexibele contracten zetten werkgevers uitzendkrachten en oproepkrachten in om zieke of afwezige werknemers te vervangen. Dit gebeurt vooral in het onderwijs. Toch is het opvangen van pieken in het werk, net als bij tijdelijke contracten, het meest genoemde motief. Het aannemen van payrollers houdt verband met de economische voordelen van dit type flexibel contract. Payrolling geeft weinig administratieve rompslomp, het ontslag van personeel is eenvoudiger en tijdelijke contracten zijn vaker te verlengen.

Tabel 1Drie belangrijkste redenen gebruik flexibele contracten

tijdelijk contract zonder uitzicht op vast dienstverband
14% onzekerheid over toekomstige hoeveelheid werk
13% meer flexibiliteit in personeelsomvang
13% proefperiode/beoordeling wel of niet functioneren
ZZP'ers en freelancers
46% tijdelijk behoefte aan specialistische kennis
23% seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in de hoeveelheid werk
6% tijdelijke financiering, aangenomen voor een specifiek project
uitzendwerk en detachering
28% meer flexibiliteit in personeelsomvang
21% seizoenswerk of tijdelijke fluctuaties in de hoeveelheid werk
19% afwezigheid of ziekte van werknemers
oproepkrachten
32% afwezigheid of ziekte van werknemers
29% schommelingen in de bedrijfsdrukte
22% meer flexibiliteit in personeelsomvang
payroll
25% geen administratieve rompslomp (zoals salarisadministratie, belastingdienst)
14% ontslag van personeel is eenvoudiger
10% tijdelijke contracten zijn vaker te verlengen

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Deze kaart citeren

Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Waarom flexwerkers?. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/waarom-flexwerkers.

Informatie noten