Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers 2017

10 / 15

Opvattingen over oudere werknemers

Auteurs: Patricia van Echtelt en Marian de Voogd-Hamelink

Veel werkgevers positief over functioneren

Een grote groep werkgevers vindt dat ouderen het goed doen (figuur 1). Driekwart (77%) vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12% vindt dat ouderen zelfs beter presteren. Ook is 64% van mening dat de productiviteit van 55-plussers gelijk is aan hun loonkosten, 11% zegt dat deze hoger ligt. Toch vindt een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Deze opvattingen fluctueren over de tijd, maar vertonen geen duidelijke trend.

Figuur 1aOpvattingen over functioneren oudere werknemers

slechter even goed beter
totaal 10,4 77,1 12,4
industrie en landbouw 11,2 76,6 12,3
bouwnijverheid 15,6 73,2 11,2
handel, horeca, reparatie 12,1 73,3 14,7
transport 6,6 78,3 15,1
zakelijke dienstverlening 5,4 85,4 9,2
zorg en welzijn 10,5 76,5 13
overige dienstverlening 7,1 76,9 16
overheid 3,3 94,4 2,3
onderwijs 13,9 77,1 9,1

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Figuur 1bOpvattingen over productiviteit oudere werknemers

lager gelijk hoger
totaal 24,9 63,8 11,3
industrie en landbouw 25,4 66,1 8,5
bouwnijverheid 32,6 54,1 13,4
handel, horeca, reparatie 28,5 61,9 9,7
transport 17,8 70,8 11,3
zakelijke dienstverlening 21,9 61 17,1
zorg en welzijn 24,1 71,7 4,3
overige dienstverlening 19 58,4 22,6
overheid 17,1 80,5 2,4
onderwijs 21 65,2 13,8

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Werkgevers vinden doorwerken na 60e jaar steeds vaker gewenst

In vergelijking met het begin van deze eeuw vinden werkgevers het vaker gewenst dat ouderen langer doorwerken (figuur 2). In 2015 vond 60% van de werkgevers het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar, 13% vond dit niet wenselijk. Dit aandeel neemt sinds 2007 echter niet toe. Ook over werken na de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkgevers positiever. Toch vond in 2015 de helft van de werkgevers dit niet gewenst.

Figuur 2aOpvattingen werkgevers over doorwerken na 60e jaar

totaal
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 42,1 43,7 55,1 60,1 60,4
neutraal 39,2 34 29,2 26,7 26,3
ongewenst 18,7 22,3 15,7 13,2 13,3
industrie en landbouw
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 44,3 43,1 57,2 62,9 59,9
neutraal 39,7 36,4 28,7 25,3 22,6
ongewenst 16 20,5 14,1 11,8 17,5
bouwnijverheid
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 41,2 40,9 60,8 45,4 55,3
neutraal 35 21,8 23,3 25,5 24,6
ongewenst 23,8 37,3 15,9 29,1 20,1
handel, horeca, reparatie
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 46,1 45,2 52 63,2 65,1
neutraal 38,5 31,8 30,6 25,2 21,8
ongewenst 15,4 23 17,4 11,6 13,1
transport
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 40,5 47,5 50,1 60,9 62,1
neutraal 39,8 29 30,6 23,3 26,1
ongewenst 19,7 23,5 19,3 15,8 11,8
zakelijke dienstverlening
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 40,1 42,5 64,6 62,6 63,4
neutraal 38,1 39,6 22,7 31,8 30,5
ongewenst 21,8 17,9 12,7 5,6 6,1
zorg en welzijn
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 35,8 44,1 55,8 67,7 51
neutraal 45,6 37,6 31,3 22,6 35,2
ongewenst 18,6 18,3 12,9 9,7 13,8
overige dienstverlening
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 42,3 51,9 53,2 60,4 63,4
neutraal 34,2 39,9 35,3 28 19,7
ongewenst 23,5 8,2 11,5 11,6 16,9
overheid
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 49,1 52,9 50,4 59,3 61,9
neutraal 38 29,5 34,5 27,5 26,2
ongewenst 12,9 17,6 15,1 13,2 11,9
onderwijs
2001 2005 2009 2013 2015
gewenst 35,5 34,4 42,8 45,4 56,1
neutraal 43,8 34,9 35,5 34,6 29,8
ongewenst 20,7 30,7 21,7 20 14,1

Bron:SCP (AVP ‘01/’02 - ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Figuur 2bOpvattingen werkgevers over doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd

totaal
2009 2011 2013 2015
gewenst 14,8 16,9 19 19,2
neutraal 26,9 32,1 30,2 31,5
ongewenst 58,3 51 50,8 49,3
industrie en landbouw
2009 2011 2013 2015
gewenst 15,4 22,2 20,5 25,1
neutraal 23,8 27,8 25,6 30,6
ongewenst 60,8 50 53,9 44,3
bouwnijverheid
2009 2011 2013 2015
gewenst 11,3 9,5 10,8 18,1
neutraal 14,8 26 17,1 18,1
ongewenst 73,9 64,5 72,1 63,8
handel, horeca, reparatie
2009 2011 2013 2015
gewenst 16 21,8 21,1 18,6
neutraal 30,7 29,8 31,6 33,8
ongewenst 53,3 48,4 47,3 47,6
transport
2009 2011 2013 2015
gewenst 17,5 31,4 25,3 32,2
neutraal 21 24,6 23,2 28,9
ongewenst 61,5 44 51,5 38,9
zakelijke dienstverlening
2009 2011 2013 2015
gewenst 18,2 15,1 24,1 24,8
neutraal 36,5 47 42,2 37,5
ongewenst 45,3 37,9 33,7 37,7
zorg en welzijn
2009 2011 2013 2015
gewenst 16,1 12,7 17,3 11,6
neutraal 24,3 33,3 35 31,6
ongewenst 59,6 54 47,7 56,8
overige dienstverlening
2009 2011 2013 2015
gewenst 13,8 13,5 21,6 14,4
neutraal 27,3 35,2 35,1 35,8
ongewenst 58,9 51,3 43,3 49,8
overheid
2009 2011 2013 2015
gewenst 13,2 15,3 11,5 4,3
neutraal 33,4 37,7 43,2 26,3
ongewenst 53,4 47 45,3 69,4
onderwijs
2009 2011 2013 2015
gewenst 5,4 4,6 6,8 14,9
neutraal 20,3 25,9 24,2 25,4
ongewenst 74,3 69,5 69 59,7

Bron:SCP (AVP ‘09/’10 - ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Steeds minder ontlastende maatregelen voor ouderen

In het personeelsbeleid geeft 37% van de werkgevers prioriteit aan het ouderenbeleid. Zie kaart Personeelsbeleid: wat krijgt prioriteit?.

Werkgevers met 55-plussers in dienst kiezen vooral voor extra vrije dagen (66%), kortere werkweken (36%) en taakverlichting (29%) (figuur 3). Vrijwel al deze ontlastende maatregelen komen steeds minder vaak voor. Demotie, het neerwaarts aanpassen van functie en salaris, neemt wel toe. Nog steeds komt het echter bij vrij weinig organisaties voor (9%).

Een kwart (25%) van de werkgevers stimuleert oudere werknemers een cursus te doen. Dit aandeel bleef de laatste jaren constant. Organisaties in de sectoren onderwijs, industrie en overheid hebben gemiddeld de meeste maatregelen voor ouderen. Organisaties in de sector zakelijke dienstverlening hebben de minste maatregelen.

Figuur 3Maatregelen voor oudere werknemers

2005 2007 2009 2011 2013 2015
alle maatregelen voor oudere werknemers 88,6 90,5 86,5 88,7 89,5 84,6
extra vrije dagen 76,3 74,4 72,6 72,2 71 65,9
kortere werkweek 43,7 45,4 39,2 39,2 33,2 35,9
taakverlichting 34,6 35,4 34,3 33,1 32,3 29,2
stimuleren cursusdeelname 21,9 25,4 21,3 24,5 25,2 25,4
ander takenpakket 27,9 26,3 25,2 27,2 24,8 22,6
geen onregelmatige of ploegendienst 27,8 23,1 23,9 22,6 20,2 19,4
aanpassing werktijden 19,9 21,2 18,1 16,9 13,9 17,1
vrijstelling overwerk 24,8 23,3 18 18,8 16,2 16,2
teruggang functie en salaris 5,2 5,1 4,7 5,7 7 8,7

Bron:SCP (AVP ‘03/’04 - ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Regelingen voor vervroegd uittreden of vervroegd pensioen komen steeds minder voor. In 2005 had bijna driekwart (71%) van de bedrijven met 55-plussers in dienst zo’n regeling, in 2015 is dat geslonken tot ongeveer een kwart (24%). In sommige sectoren is dit aandeel hoger, vooral in de bouwnijverheid en het onderwijs (circa 45%). Download bronbestand (spreadsheet).

Deze kaart citeren

Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Opvattingen over oudere werknemers. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/opvattingen-over-oudere-werknemers.

Informatie noten

Oordeel van werkgevers met 55-plussers in dienst over het functioneren van ouderen ten opzichte van jongeren (beter, even goed, of slechter) en over de productiviteit van ouderen ten opzichte van hun loonkosten (hoger, gelijk of lager), in procenten

Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat het (zeer) wenselijk of (zeer) onwenselijk vindt dat werknemers in de organisaties/vestiging ook na hun 60e jaar blijven werken.

Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat het (zeer) wenselijk of (zeer) onwenselijk vindt dat werknemers in de organisaties/vestiging ook na de pensioengerechtigde leeftijd blijven werken.

Ontziemaatregelen maken het werk minder zwaar, zoals het aanpassen van werkuren of het verlichten van taken. Ontwikkelmaatregelen houden de kennis en vaardigheden van oudere werknemers op peil, zoals het volgen van scholing of cursussen.

Aandeel werkgevers met 55-plussers in dienst dat maatregelen om oudere werknemers beter en prettiger te laten functioneren specifiek toepast in hun organisatie/vestiging, in procenten