Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers 2017

12 / 15

Actuele uitdagingen voor werkgevers

Auteurs: Patricia van Echtelt en Marian de Voogd-Hamelink

Werkgevers vinden werkdruk grootste probleem in personeelsbeleid

Het beheersen van de werkdruk is voor werkgevers de grootste uitdaging in het personeelsbeleid (figuur 1). De helft (51%) ervoer dit als een groot of matig probleem in het voorafgaande jaar. In de top 3 van problemen staan verder hoge loonkosten (48%) en het aantrekken van nieuw personeel (33%). Veel werkgevers vinden bovendien de kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel onvoldoende. Zie de kaart Scholing van werknemers en de kaart Hoe vergroten werkgevers kennis personeel?. Dat er door pensionering goede arbeidskrachten verloren gaan, zien relatief weinig werkgevers als probleem (7%), zie de kaart Opvattingen over oudere werknemers. De uitdagingen verschillen per sector. Zo is het verlies van arbeidskrachten door pensionering voor de sector overheid vaker dan gemiddeld een probleem. De sector zorg en welzijn staat voor de opgave om het ziekteverzuim en de uitstroom naar arbeidsongeschiktheid te reduceren. Binnen de sector onderwijs is de hoge werkdruk vaker dan gemiddeld een knelpunt.

Figuur 1Actuele uitdagingen personeelsbeleid

totaal
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 11,6 21,3 67,1
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 3,2 23,2 73,6
afstoten overtollig personeel 7,1 13,4 79,5
vasthouden personeel 2,4 9,4 88,3
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 1 5,6 93,3
ontoereikende kwalificaties personeel 5,1 25 69,9
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 3,2 25 71,8
lage productiviteit van het personeel 2,4 15,8 81,8
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 12,3 39,1 48,7
hoge loonkosten 13,4 34,6 52
ziekteverzuim of WIA-instroom 10,4 21,7 67,9
industrie en landbouw
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 14,4 26 59,5
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 5,1 25,6 69,3
afstoten overtollig personeel 10,3 11,4 78,4
vasthouden personeel 1,7 9,5 88,8
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 2,6 8,4 89,1
ontoereikende kwalificaties personeel 7,2 28,6 64,3
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 2,2 27,3 70,6
lage productiviteit van het personeel 3,2 18,2 78,6
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 7,4 41 51,6
hoge loonkosten 14,5 38,5 46,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 10,1 24,5 65,4
bouwnijverheid
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 20,8 21,3 57,9
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 0 19,9 80,1
afstoten overtollig personeel 9,2 6,2 84,6
vasthouden personeel 1,5 12,6 85,9
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 1 6,4 92,7
ontoereikende kwalificaties personeel 6,8 20,1 73,1
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 5,1 19,6 75,4
lage productiviteit van het personeel 2,1 16,2 81,7
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 9,6 24,5 65,9
hoge loonkosten 20,3 35,5 44,1
ziekteverzuim of WIA-instroom 13,7 23,4 62,9
handel, horeca, reparatie
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 10,9 19,8 69,3
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 4,2 24,2 71,5
afstoten overtollig personeel 4,6 12,9 82,4
vasthouden personeel 1,8 7,9 90,3
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 0,9 4 95,1
ontoereikende kwalificaties personeel 6,9 21,3 71,8
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 2,7 23,9 73,3
lage productiviteit van het personeel 3,8 18,2 78
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 8,7 38,8 52,4
hoge loonkosten 14,4 35,9 49,7
ziekteverzuim of WIA-instroom 7,2 21,1 71,7
transport
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 4,9 25,5 69,6
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 2,9 27,9 69,2
afstoten overtollig personeel 4,3 18,7 77
vasthouden personeel 2,8 10,3 86,9
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 0,1 5 94,9
ontoereikende kwalificaties personeel 1,3 30,9 67,8
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 1,3 19,5 79,2
lage productiviteit van het personeel 0,2 12,7 87,1
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 5 29,2 65,8
hoge loonkosten 11 31,7 57,3
ziekteverzuim of WIA-instroom 12,2 20,7 67,1
zakelijke dienstverlening
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 14,5 24,5 61,1
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 2,6 20,4 77
afstoten overtollig personeel 3,6 12,7 83,7
vasthouden personeel 1,8 12,4 85,7
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 1,5 5 93,4
ontoereikende kwalificaties personeel 4,1 28,8 67,2
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 2,8 26,2 71
lage productiviteit van het personeel 2,1 14,9 82,9
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 12,6 41,3 46,1
hoge loonkosten 8,2 36,7 55,1
ziekteverzuim of WIA-instroom 7 20,1 72,9
zorg en welzijn
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 6,9 18,6 74,5
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 1 29 70
afstoten overtollig personeel 14 18,5 67,5
vasthouden personeel 4,3 7,9 87,8
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 0,6 3,5 95,9
ontoereikende kwalificaties personeel 2,5 22,2 75,4
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 2,4 22,7 74,9
lage productiviteit van het personeel 1 12,8 86,2
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 18 40,3 41,6
hoge loonkosten 14,7 35,2 50,1
ziekteverzuim of WIA-instroom 17,4 22,6 59,9
overige dienstverlening
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 2,8 15,3 81,9
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 6,1 23,2 70,7
afstoten overtollig personeel 7,8 12,4 79,7
vasthouden personeel 2,8 7,5 89,7
kwalificaties personeel
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 0 8,5 91,5
ontoereikende kwalificaties personeel 5,5 20,9 73,5
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 5,7 21,7 72,6
lage productiviteit van het personeel 3,3 11,4 85,3
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 8,5 31 60,6
hoge loonkosten 12,8 27,3 59,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 15,9 17,7 66,4
overheid
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 6,1 26,3 67,6
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 6,4 17,4 76,2
afstoten overtollig personeel 3 22 75
vasthouden personeel 1,3 11,4 87,3
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 1,8 22,8 75,4
ontoereikende kwalificaties personeel 1,7 41,8 56,5
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 8,5 30,3 61,3
lage productiviteit van het personeel 1,3 12,6 86,2
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 20,7 55,8 23,5
hoge loonkosten 3 26,1 70,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 11,4 26,9 61,6
onderwijs
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 14,4 17,9 67,6
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 2,5 13,1 84,4
afstoten overtollig personeel 9,6 13 77,4
vasthouden personeel 3,7 7,7 88,6
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 0 9,4 90,6
ontoereikende kwalificaties personeel 3 32,1 64,9
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 6 36,6 57,4
lage productiviteit van het personeel 0 14,1 85,9
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 31,3 50,9 17,9
hoge loonkosten 16 23,5 60,5
ziekteverzuim of WIA-instroom 12,6 24,2 63,1

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Aantrekken nieuw personeel uitdaging

Werkgevers verwachten dat het aantrekken van nieuw personeel (20%) en het vasthouden van personeel (13%) de komende jaren een grotere opgave zijn dan het laatste jaar (figuur 2). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aantrekken van de economie. Toch zien veel werkgevers (12%) het afstoten van overtollig personeel ook moeilijker worden. In het algemeen verwachten werkgevers dat de problemen de komende jaren eerder groter dan kleiner zullen zijn. Een uitzondering is het thema ziekteverzuim en WIA-instroom: 13% denkt dat deze problematiek afneemt in de komende 2 jaar.

Figuur 2Verwachtingen voor de komende 2 jaar

totaal
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 20,2 76,4 3,4
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 5,1 92 2,9
afstoten overtollig personeel 11,7 81,8 6,5
vasthouden personeel 13,3 83,5 3,2
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 8,2 89,1 2,7
ontoereikende kwalificaties personeel 8,1 85,2 6,7
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 5,5 89,7 4,8
lage productiviteit van het personeel 3,2 91,4 5,4
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 8,2 83,3 8,5
hoge loonkosten 6,4 87,6 6
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,7 80,9 13,4
industrie en landbouw
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 27 69 4
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 3,3 94 2,7
afstoten overtollig personeel 8,4 84,5 7,1
vasthouden personeel 11,2 85,4 3,4
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 12,7 84,7 2,6
ontoereikende kwalificaties personeel 11,5 82,9 5,6
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 4,8 93,5 1,7
lage productiviteit van het personeel 4,5 91 4,5
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 8,2 87,3 4,5
hoge loonkosten 6,1 88,6 5,3
ziekteverzuim of WIA-instroom 8,6 79,7 11,7
bouwnijverheid
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 28,9 68,8 2,3
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 5,8 93,5 0,7
afstoten overtollig personeel 12,8 81,4 5,8
vasthouden personeel 24 74,7 1,3
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 12,9 83,7 3,4
ontoereikende kwalificaties personeel 13,6 83 3,4
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 5,1 93,6 1,3
lage productiviteit van het personeel 2,5 93,2 4,3
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 12,1 83,6 4,3
hoge loonkosten 6,4 90 3,6
ziekteverzuim of WIA-instroom 10,4 67,9 21,7
handel, horeca, reparatie
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 14,9 79,2 5,9
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 5,6 90,6 3,8
afstoten overtollig personeel 8,8 83,8 7,4
vasthouden personeel 11,1 85,2 3,7
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 6,7 91,2 2,1
ontoereikende kwalificaties personeel 6,3 86,5 7,2
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 3,5 92,4 4,1
lage productiviteit van het personeel 3,1 89,9 7
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 5,6 82,9 11,5
hoge loonkosten 6,1 84,7 9,2
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,9 82,4 11,7
transport
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 25,2 74,6 0,2
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 3,8 94,6 1,6
afstoten overtollig personeel 9,4 82,9 7,7
vasthouden personeel 14,3 83,9 1,8
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 11 85,1 3,9
ontoereikende kwalificaties personeel 11,1 85,8 3,1
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 6 89,3 4,7
lage productiviteit van het personeel 5 92,6 2,4
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 7,4 87,7 4,9
hoge loonkosten 6,6 90,6 2,8
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,3 81,1 13,6
zakelijke dienstverlening
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 21,2 76,3 2,5
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 4,2 93,4 2,4
afstoten overtollig personeel 14 84,7 1,3
vasthouden personeel 17,3 77,7 5
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 4,5 92,4 3,1
ontoereikende kwalificaties personeel 5,3 87,9 6,8
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 6,6 85,9 7,5
lage productiviteit van het personeel 1,5 89,2 9,3
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 4,7 84,7 10,6
hoge loonkosten 6,3 90,7 3
ziekteverzuim of WIA-instroom 4 83,1 12,9
zorg en welzijn
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 16,1 82 1,9
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 5,3 91,1 3,6
afstoten overtollig personeel 11,9 75 13,1
vasthouden personeel 9,2 88,5 2,3
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 6,3 93,1 0,6
ontoereikende kwalificaties personeel 12,1 78,1 9,8
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 3,9 90,7 5,4
lage productiviteit van het personeel 5,2 92,3 2,5
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 15,3 77,2 7,5
hoge loonkosten 8,4 85,5 6,1
ziekteverzuim of WIA-instroom 4,7 79,4 15,9
overige dienstverlening
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 16,1 83,9 0
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 8,2 89,1 2,7
afstoten overtollig personeel 12,3 83,9 3,8
vasthouden personeel 8,8 89,9 1,3
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 7,8 86,5 5,7
ontoereikende kwalificaties personeel 2,4 94,5 3,1
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 6,4 88 5,6
lage productiviteit van het personeel 1,8 94,6 3,6
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 6,1 89,2 4,7
hoge loonkosten 9,1 82,4 8,5
ziekteverzuim of WIA-instroom 1,3 84,8 13,9
overheid
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 19,8 74,4 5,8
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 1,8 91,6 6,6
afstoten overtollig personeel 16,7 79,8 3,5
vasthouden personeel 13,5 84,8 1,7
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 20,3 77,1 2,6
ontoereikende kwalificaties personeel 16 76,2 7,8
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 4,4 93,8 1,8
lage productiviteit van het personeel 3,5 96,1 0,4
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 16,8 74,2 9
hoge loonkosten 4,4 95,6 0
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,7 79,8 14,5
onderwijs
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 30 68,3 1,7
onvoldoende beschikbaarheid door verlof 6,4 92,2 1,4
afstoten overtollig personeel 22,3 72,6 5,1
vasthouden personeel 15,5 82,6 1,9
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 14,8 80 5,2
ontoereikende kwalificaties personeel 7,4 85,1 7,5
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel 15,6 76,8 7,6
lage productiviteit van het personeel 3,8 96,2 0
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing werkdruk 12,1 81,5 6,4
hoge loonkosten 3,7 92,4 3,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,3 83,4 11,3

Bron:SCP (AVP ‘15/’16)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Deze kaart citeren

Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Actuele uitdagingen voor werkgevers. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/actuele-uitdagingen-voor-werkgevers.

Informatie noten

Gerekend vanaf het moment van meting, in het voorjaar van 2016, zie de kaart Wilt u meer weten?.

Mate waarin een thema volgens de werkgever het afgelopen jaar een probleem was in de organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem), in procenten

Dat wil zeggen 2 jaar na de meting in het voorjaar van 2016.

Aandeel werkgevers dat verwacht dat een thema de komende 2 jaar een groter of kleiner probleem zal zijn dan het afgelopen jaar. Werkgevers is gevraagd of ze verwachten dat het thema de komende 2 jaar een probleem zal zijn in de organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem). Vervolgens is per thema het aandeel werkgevers berekend voor wie het de komende 2 jaar een groter (toename) of kleiner probleem (afname) zal zijn.