Arbeidsmarkt in kaart

Werkgevers 2017

Introductie

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers? Deze ‘card stack’ is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Vraag naar arbeid. De card stack is onderdeel van een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de Arbeidsmarktpanels.

De interactieve grafieken uit deze publicatie zijn geoptimaliseerd om via computer, laptop en tablet te worden geraadpleegd.

Start