Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers – editie 4

14 / 14

Wilt u meer weten?

De Arbeidsmarktpanels van het SCP

De gegevens in dit rapport komen uit het Arbeidsvraagpanel, een langlopend onderzoek onder werkgevers. Met deze publicatie wil het SCP op toegankelijke wijze inzicht geven in de belangrijkste resultaten uit het Arbeidsvraagpanel. Het SCP doet daarnaast verdiepende studies met de gegevens. De bestanden van het Arbeidsvraagpanel zijn via DANS beschikbaar voor onderzoekers van andere instituten. Naast het Arbeidsvraagpanel beheert het SCP het Arbeidsaanbodpanel, een onderzoek onder werkenden en niet-werkenden. Meer informatie over de Arbeidsmarktpanels van het SCP en de bijbehorende publicaties vindt u op www.scp.nl.

Arbeidsmarkt in kaart: onderzoek onder werkgevers

Het Arbeidsvraagpanel is een langlopend onderzoek onder vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland met vijf of meer werknemers. De Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) startte het Arbeidsvraagpanel in 1989. Sinds 2010 beheert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het panel. De dataverzameling van deze editie kwam tot stand met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De dataverzameling voor het Arbeidsvraagpanel vindt plaats in een cyclus van twee jaar. Binnen een cyclus worden bedrijven verschillende keren bevraagd. Zo bestond de meting van 2021/‘22 uit een eerste telefonische ronde in het voorjaar van 2021, een online door de respondent zelf in te vullen ronde in de zomer van 2021, een tweede telefonische ronde in het najaar van 2021 en een derde telefonische ronde in het voorjaar van 2022. Bij de start van een cyclus doen ongeveer 2800 bedrijven mee. Door tussentijdse uitval bedraagt het aantal deelnemers bij de laatste ronde van de cyclus ongeveer 1500. Wilt u meer weten over het onderzoek? Lees de beschrijving van de opzet en uitvoering in de bijlage bij deze publicatie (pdf).

Vragen?

Heeft u nog vragen over het Arbeidsvraagpanel? Neem dan contact op met Lisa Putman of Patricia van Echtelt. Met algemene vragen kunt u terecht bij de afdeling Persvoorlichting van het SCP via pers@scp.nl.

Deze kaart citeren

SCP (2023). Wilt u meer weten?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 4. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/wilt-u-meer-weten.

Informatie noten