Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers – editie 4

5 / 14

Hoe kijken werkgevers naar oudere werknemers?

Auteurs: Dionne Faber, Sanne van der Laan en Nienke Bilo

Door de vergrijzing stijgt het aandeel ouderen in Nederland. Dit heeft onder andere als gevolg dat de kosten voor pensioenen toenemen. Om dit op te kunnen vangen is vanaf 1 januari 2013 de leeftijd waarop mensen AOW krijgen verhoogd. Waar de pensioenleeftijd tot 2013 nog 65 jaar was, is deze inmiddels gestegen naar 66 jaar en 7 maanden in 2022. Het is dus de bedoeling dat mensen langer doorwerken, maar vinden werkgevers dat wel wenselijk? En hoe kijken ze naar het functioneren en de productiviteit van 55-plussers? Daar geven we antwoord op in deze kaart. We zien dat langer doorwerken door steeds meer werkgevers wenselijk wordt gevonden, maar niet als het gaat om doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd.

Langer doorwerken steeds vaker wenselijk, maar niet na de pensioengerechtigde leeftijd

We zien dat sinds 2013 steeds meer werkgevers het wenselijk vinden dat werknemers doorwerken na het 60e levensjaar (figuur 1). In het meest recente Arbeidsvraagpanel vond bijna driekwart van de werkgevers dat, terwijl in 2001/’02 deze opvatting maar door twee op de vijf werkgevers werd gedeeld. Slechts 7,5% van de werkgevers vindt het niet wenselijk dat werknemers doorwerken na het 60e levensjaar. Deze verandering past bij de trend dat de gemiddelde pensioenleeftijd steeds verder toeneemt (CBS 2022). In sectoren met vooral fysieke beroepen (zoals de bouwnijverheid, overige dienstverlening en zorg) vindt een wat hoger aandeel werkgevers het ongewenst dat er wordt doorgewerkt na het 60e levensjaar.

Figuur 1Opvattingen werkgevers over doorwerken na het 60e levensjaar

totaal
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 42,3 43,1 43,7 60,9 55,1 55,7 53,5 55,1 60,3 67,5 74,1
neutraal 39 33,7 34 25,4 29,2 25,8 27,2 27,1 25,1 20,7 18,3
ongewenst 18,7 23,3 22,3 13,8 15,7 18,5 19,3 17,8 14,6 11,8 7,5
industrie en landbouw
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 44,1 39,9 43,1 65,2 57 62,3 58,8 58 65,4 73 79,1
neutraal 39,6 40,7 36,5 23,6 28,9 22,2 23,2 24,9 20,1 14,3 15,9
ongewenst 16,3 19,4 20,5 11,2 14,2 15,4 18 17,1 14,5 12,7 5
bouwnijverheid
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 41,2 32,7 40,9 61 60,8 57 43,1 52,1 58,1 66,8 72,2
neutraal 34,9 30,3 21,8 21,4 23,3 20,5 25 25,3 20,3 17,3 15,3
ongewenst 23,8 37 37,3 17,6 15,9 22,5 31,8 22,6 21,6 15,9 12,5
handel, horeca, reparatie
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 46,3 55,1 45,2 57,9 52 52,3 52,6 59,2 59,6 63,1 72,8
neutraal 38,4 22,9 31,9 28,8 30,5 25,3 27,3 20,6 23,1 22,3 18,6
ongewenst 15,4 21,9 23 13,3 17,4 22,4 20,1 20,3 17,3 14,6 8,6
transport
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 40,5 39,6 47,5 60,3 50,1 69,9 60,9 55,5 69,7 71,7 79,8
neutraal 39,7 31,6 29 26,9 30,6 15,3 23,5 28,3 22,7 19,1 12,6
ongewenst 19,7 28,8 23,5 12,8 19,3 14,8 15,7 16,2 7,6 9,3 7,6
zakelijke dienstverlening
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 41,2 35,2 42,5 73,7 64,6 54,4 51,5 55,4 66,7 70,2 75,6
neutraal 37,4 42 39,6 20,1 22,6 30 33,2 34,6 24,7 24,4 20,8
ongewenst 21,4 22,7 17,9 6,2 12,7 15,6 15,2 9,9 8,6 5,4 3,6
zorg en welzijn
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 35,8 42 44,1 49,4 56,2 60,8 61,8 43,8 50,5 67,9 70,5
neutraal 45,5 35,2 37,7 29,5 31 27,7 22,3 35,1 33,3 17,7 18,9
ongewenst 18,7 22,8 18,3 21,1 12,8 11,5 15,9 21,1 16,2 14,4 10,5
overige dienstverlening
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 41,9 51,5 51,9 66 53,2 51,5 43 55,8 48,3 59,1 65
neutraal 34,8 36,6 39,9 24,3 35,2 20 25,4 18,9 29,5 24,9 20,9
ongewenst 23,3 11,9 8,2 9,7 11,5 28,5 31,6 25,3 22,2 16,1 14,1
overheid
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 49,1 33,7 52,9 61,5 50,4 67,1 58,9 62,3 73,1 72,1 73,7
neutraal 38 52,4 29,5 27,6 34,5 23,1 26,9 25,9 23,1 20 21,7
ongewenst 12,9 13,8 17,6 10,8 15,1 9,8 14,2 11,8 3,9 7,9 4,6
onderwijs
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 35,8 34,8 34,4 53 42,8 46,1 44,6 55,8 57,5 73,2 81,5
neutraal 43,3 39,5 34,9 23,9 35,4 36,1 35,3 29,6 30,9 18,8 15,7
ongewenst 21 25,7 30,7 23,1 21,7 17,8 20 14,6 11,6 8 2,8
kleine organisaties
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 51,2 45,7 62,4 57,7 55,8 53,2 54,2 60 65,7 72,2
neutraal 27,6 32,5 22,5 26,5 23,3 25,7 27,1 24,1 22,1 19
ongewenst 21,2 21,8 15,1 15,8 21 21,1 18,8 15,9 12,3 8,8
middelgrote organisaties
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 34,3 42,4 57,6 50,6 54,4 54,4 57,2 59,8 71,7 78,2
neutraal 42,2 35,1 30,4 33,1 30,8 30,4 26,4 27,8 16,6 16,9
ongewenst 23,5 22,5 12 16,4 14,8 15,2 16,4 12,3 11,6 4,9
grote organisaties
2001/’02 2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 26,3 34,1 64,7 57,9 64 53,2 59 66,9 73,1 79,2
neutraal 37,2 40,4 24,2 30,8 26,5 29,2 31,3 24,3 20,9 16,5
ongewenst 36,5 25,5 11,1 11,3 9,5 17,5 9,7 8,9 6 4,3

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’21/’22)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Twee op de vijf werkgevers vindt doorwerken na de pensioenleeftijd niet wenselijk (figuur 2). Dit is een aanzienlijk lager aandeel dan tien jaar geleden, toen nog 55% van de werkgevers dit ongewenst vond. Ook hier zien we dat in sectoren met veel fysieke beroepen, zoals de bouw en de zorg, minder werkgevers hier positief tegenover staan. Daarnaast valt op dat meer dan de helft van de werkgevers binnen de sector overheid het ongewenst vindt als werknemers doorwerken na de pensioenleeftijd. Dit aandeel is zelfs toegenomen ten opzichte van 2019. We zien wel dat over de tijd heen meer werkgevers positief staan tegenover doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd: in 2009 vond nog 14% dit wenselijk, inmiddels is dit percentage bijna verdubbeld.

Figuur 2Opvattingen werkgevers over doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd

totaal
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 14 15,7 16,6 17,2 17,5 27,4 27,6
neutraal 28,1 29,6 29 30,3 31,4 28,4 32,3
ongewenst 57,9 54,8 54,4 52,5 51 44,2 40,1
industrie en landbouw
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 13,8 20,8 17,4 22,3 20,2 27,7 31,5
neutraal 27,8 26,3 26,7 31,1 28,7 23,9 29,4
ongewenst 58,4 52,9 55,9 46,6 51,1 48,4 39,1
bouwnijverheid
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 12,2 10,7 10 17,2 20,4 29,5 20,6
neutraal 14,2 21,8 16,3 15,6 25,9 28,6 34
ongewenst 73,6 67,5 73,6 67,2 53,7 41,9 45,4
handel, horeca, reparatie
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 15,8 18,2 18 15,9 19,9 28,5 34,7
neutraal 27,5 25,3 29,5 31,2 25,7 30,3 27,1
ongewenst 56,7 56,6 52,5 53 54,4 41,2 38,2
transport
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 14,8 28,2 24,9 29,9 30,7 38,5 36,6
neutraal 22,6 25,6 22,4 28,3 31,2 25,3 31
ongewenst 62,6 46,2 52,7 41,8 38,1 36,3 32,4
zakelijke dienstverlening
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 16,4 15,8 17,5 22,1 15,6 27,6 21,4
neutraal 40,8 43 39,6 36,2 47,9 31,7 38,8
ongewenst 42,8 41,2 42,9 41,8 36,5 40,7 39,8
zorg en welzijn
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 12,1 12,3 16,6 9,5 12,5 20,7 22,1
neutraal 27,5 29,3 29,9 29,2 30 25,2 32,5
ongewenst 60,4 58,3 53,5 61,3 57,5 54,1 45,4
overige dienstverlening
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 11,2 10,9 18,9 12,3 14 27,6 23,9
neutraal 25,2 28,9 27,2 31,6 21,9 27,2 35,9
ongewenst 63,6 60,2 53,9 56,1 64,1 45,2 40,2
overheid
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 12,9 14,9 11,3 5,2 7,6 16,5 9,1
neutraal 32,6 38 42,2 25,8 30,4 33,3 33,1
ongewenst 54,4 47,1 46,5 69 62 50,1 57,8
onderwijs
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 6,4 4,5 6,5 15,3 12 29,4 26,4
neutraal 21,8 26,6 24,2 26,2 26,5 24,4 36,6
ongewenst 71,8 68,9 69,2 58,5 61,4 46,2 36,9
kleine organisaties
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 14,2 16,9 17,3 19 17,5 28,2 27,7
neutraal 28,1 27 27,8 29,8 31,4 27,6 31,3
ongewenst 57,6 56,1 54,9 51,1 51,1 44,2 41
middelgrote organisaties
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 13,1 13,1 15,2 13,1 18,3 26,3 27,9
neutraal 27,6 33,8 31,1 31,3 31,9 30,3 34,4
ongewenst 59,2 53,1 53,7 55,6 49,8 43,4 37,6
grote organisaties
2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20 2021/’22
gewenst 16,6 16,3 15,1 10,7 14,3 22,7 24,2
neutraal 31,2 36,7 34,3 32 29,8 30 34,5
ongewenst 52,2 47 50,6 57,3 55,9 47,4 41,4

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’21/’22)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Werkgevers zonder 55-plussers in dienst negatiever over functioneren en productiviteit 55-plussers

Ouderen van 55 jaar of ouder lopen vaker aan tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt dan jongeren (RADAR 2021). Uit het Arbeidsvraagpanel blijkt echter dat werkgevers met 55-plussers in dienst over het algemeen positief zijn over hun functioneren. Het grootste deel van de werkgevers met 55-plussers in dienst vindt dat ze even goed functioneren als werknemers jonger dan 55 jaar (figuur 3). Een op de zes werkgevers vindt zelfs dat zij beter functioneren dan jongere collega’s. Ook over de productiviteit van 55-plussers zijn werkgevers positief: zeven op de tien werkgevers vindt dat de productiviteit gelijk is aan de loonkosten en een op de acht werkgevers vindt de productiviteit zelfs hoger. Dit zou het geval kunnen zijn door de opgebouwde kennis en ervaring. Daarentegen vindt ook zo’n 18% van de werkgevers dat de productiviteit van 55-plussers juist lager is dan de loonkosten.

Werkgevers die de afgelopen twee jaar geen 55-plussers in dienst hadden, zijn vaker negatief over 55-plussers dan de groep werkgevers die dat wel hadden. Van hen verwacht 18% dat werknemers van 55 jaar of ouder minder goed functioneren dan jongere collega’s. Ook denkt ruim een kwart van de werkgevers dat de loonkosten van 55-plussers niet opwegen tegen de productiviteit. Het lijkt erop dat onbekend onbemind maakt. Het zou kunnen dat deze negatieve verwachtingen over functioneren en productiviteit van invloed zijn op het al dan niet aannemen van werknemers van 55 jaar of ouder.

Figuur 3Opvattingen over functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55 jaar

totaal
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 17,4 72,8 9,8
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 12,4 69,7 17,9
industrie en landbouw
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 14,1 78,6 7,4
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 13,2 62,8 24
bouwnijverheid
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 22,7 69,9 7,4
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 11 65,1 23,8
handel, horeca, reparatie
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 24,1 66,7 9,3
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 12,3 71,7 16
transport
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 20,7 69,6 9,8
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 13,1 69,8 17,1
zakelijke dienstverlening
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 15 70,7 14,3
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 12 68 19,9
zorg en welzijn
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 14,8 76,3 8,9
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 15 72,1 12,9
overige dienstverlening
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 12 81,6 6,5
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 14,6 70,2 15,2
overheid
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 2,2 93,4 4,4
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 8,5 84,2 7,3
onderwijs
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 4,6 83,9 11,4
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 7,8 73,2 19,1
kleine organisaties
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 19,2 68,4 12,4
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 13,6 68,5 17,9
middelgrote organisaties
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 15,8 78,8 5,5
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 11 71,6 17,3
grote organisaties
beter even goed slechter
Hoe functioneren 55-plussers ten opzichte van werknemers jonger dan 55? 6,3 87,2 6,5
Hoe verhoudt de productiviteit van 55-plussers zich tot de loonkosten? 6,9 72,8 20,3

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’21/’22)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Ruim vier op de vijf werkgevers neemt specifieke maatregelen om oudere werknemers goed te laten functioneren

Er bestaan verschillende maatregelen om oudere werknemers goed te laten functioneren op hun werk. Ruim vier op de vijf werkgevers geeft aan dat één of meerdere specifieke maatregelen voor hen van toepassing is (figuur 4). De meest toegepaste maatregel is de mogelijkheid bieden om extra vrije dagen op te nemen; dit komt bij 60% van de organisaties voor. Daarnaast is ook relatief vaak sprake van een kortere werkweek en taakverlichting voor oudere werknemers. In de sectoren bouwnijverheid en industrie en landbouw neemt meer dan negen op de tien werkgevers specifieke maatregelen voor oudere werknemers. Mogelijk heeft dit te maken met de vaak fysieke aard van het werk.

Figuur 4Maatregelen voor oudere werknemers

specifieke maatregelen voor ouderen extra vrije dagen voor oudere werknemers kortere werkweek voor oudere werknemers taakverlichting voor oudere werknemers stimuleren van scholings- of cursusdeelname door oudere werknemers een ander takenpakket voor oudere werknemers oudere werknemers vrijstellen van onregelmatige diensten of ploegendienst oudere werknemers vrijstellen van overwerk aanpassing van de werktijden voor oudere werknemers teruggang in functie en salaris voor oudere werknemers
totaal 81,6 60,1 36,9 36,2 19 22,9 18,2 17,5 18,2 5,7
industrie en landbouw 91,9 76,3 43,4 39,8 14,1 30,9 25,6 26,3 22,5 5,6
bouwnijverheid 94,1 84,8 53,6 44,1 14 21,6 19,6 18 10,7 4
handel, horeca, reparatie 83,9 65 35 41,5 17,5 22,1 16,6 19,6 17,9 3,5
transport 84,1 66,8 35,7 32,6 17,3 17,8 34,5 23,6 21,2 5,2
zakelijke dienstverlening 70,4 42,8 30,7 27,6 19,6 19 12 14,8 17 5
zorg en welzijn 76,1 53,4 30,6 30,8 21,7 19,1 24,7 13,5 19 7,8
overige dienstverlening 76,4 54,9 26,5 23,9 19,9 15 16,1 13,6 20,1 6,3
overheid 86,6 66,8 52,2 36,6 18,6 36,5 35,3 16,8 26,8 18,9
onderwijs 86,4 47,9 52,8 44,2 31,3 38,8 4,5 7,2 17 13,2
kleine organisaties 80,8 58,4 31,8 33,5 17,8 19,4 12,9 15,8 16,7 2,7
middelgrote organisaties 82,1 63 44,4 40,4 21,5 28,1 25,1 19,4 20,1 9,7
grote organisaties 88,5 63,1 51,8 43,2 17,8 33,3 38,7 25,4 24,9 17,5

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’21/’22)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Literatuur

CBS (2022). Pensioenleeftijd 2001-2022 (webpagina 21 april 2022).

RADAR (2021). Factsheet leeftijdsdiscriminatie (versie 2021).

Deze kaart citeren

Faber, D., S. van der Laan en N. Bilo (2023). Hoe kijken werkgevers naar oudere werknemers?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 4. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/hoe-kijken-werkgevers-naar-oudere-werknemers.

Informatie noten