Arbeidsmarkt in kaart

Werkgevers – editie 4

Introductie

Nederland staat op dit moment voor maatschappelijke opgaven rondom het vormgeven van een inclusieve samenleving, verduurzaming en een vitale arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen bijdragen aan het realiseren hiervan door het beleid dat zij voeren. Zo kan een inclusief personeelsbeleid zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor onder andere mensen met een arbeidsbeperking, oudere werknemers, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Voor verduurzaming kan door organisaties meer prioriteit worden gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarnaast kunnen werkgevers bijdragen aan een vitale arbeidspopulatie door het creëren van arbeidsomstandigheden die aansluiten op de wensen en behoeften van werknemers rondom onder andere gezondheid, stress, thuiswerken en scholing.

De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 4 beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers. Deze publicatie geeft inzicht in hun opvattingen en de manier waarop zij hun organisatiebeleid vormgeven. Daarvoor is gebruikgemaakt van het Arbeidsvraagpanel van het Sociaal en Cultureel Planbureau, een langlopend onderzoek onder werkgevers, waarvoor de meest recente gegevens in 2021/’22 verzameld zijn.

Naast het Arbeidsvraagpanel heeft het SCP het Arbeidsaanbod­panel in beheer. Samen vormen deze enquêtes de Arbeidsmarktpanels.

Start