Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers - editie 3

3 / 15

Hoe ontwikkelen in-, uit- en doorstroom van personeel zich?

Auteurs: Lisette Swart en Sanne van der Laan

In deze kaart zien we dat de instroom van personeel de laatste jaren groter is dan de uitstroom, wat betekent dat het personeelsbestand groeit. De meeste nieuwe medewerkers stromen in vanuit ander werk. We zien hierbij wel een sterk cyclisch effect: als het economisch slechter gaat, nemen organisaties meer herintreders, werklozen en arbeidsongeschikten aan, waarschijnlijk veelal vanuit een tijdelijke periode van werkloosheid. Ook de vertrekredenen van vertrokken medewerkers laten een duidelijk cyclisch effect zien: in de jaren dat het slecht gaat met de economie, zijn er meer gedwongen ontslagen en worden tijdelijke contracten vaker niet verlengd. In de jaren dat het goed gaat met de economie, stromen mensen juist vaak vrijwillig uit. Tot slot zien we dat het aandeel vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in leidinggevende posities tot 2019 al jaren redelijk stabiel is.

Vergeleken met enkele decennia geleden, nemen werkgevers in Nederland vaker mensen aan op tijdelijke contracten (zie Hoe gaan organisaties om met flexibele contracten?). Toch blijkt uit het Arbeidsaanbodpanel (AAP) dat werknemers over de periode 1992-2018 niet substantieel vaker van baan wisselen dan in het verleden (Josten 2020). De auteurs noemen hier verschillende mogelijke redenen voor, zoals dat tijdelijke contracten vaker worden verlengd en de gestegen gemiddelde leeftijd van werknemers. In deze kaart analyseren we de antwoorden die werkgevers in het Arbeidsvraagpanel (AVP) van 2019 hebben gegeven. Deze data zijn dus verzameld voor de start van de coronacrisis.

Overzicht: instroom flink groter dan uitstroom, doorstroom blijft stabiel

Figuur 1 laat zien dat organisaties sinds 2015 steeds meer mensen aannemen (de instroom stijgt). Omdat de uitstroom in deze periode minder is gegroeid, is het personeelsbestand groter dan een aantal jaar geleden. Als we kijken naar de uitsplitsing per sector, dan zien we dat dit vooral komt doordat er meer mensen werken in de landbouw en industrie, de transportsector en de overige dienstverlening. Vooral kleine organisaties ervaren de laatste jaren een flinke toename van de instroom. Verder blijkt uit figuur 1 ook dat de doorstroom vrij constant blijft. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn er dus meer bewegingen van personeel, maar niet binnen organisaties.

Figuur 1In-, uit- en doorstroom van personeela, b

totaal
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 12,1 13,6 10,2 8,3 8,6 12,3 15,7
uitstroom 11,9 12 9,8 8,9 8,5 10,2 10,8
doorstroom 3,4 3 3,1 2,9 3,8 3,2 3,4
industrie en landbouw
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 8,2 8,4 6,5 5,6 6,7 8,2 14
uitstroom 8,7 8,7 7,8 7,2 6,4 6,7 8,6
doorstroom 2,9 3,1 2,7 3,3 3,5 3,9 3,5
bouwnijverheid
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 10,8 9,3 6 4,1 5,4 12,9 13,4
uitstroom 7,3 8,6 7,7 9,3 6,3 6,5 8,1
doorstroom 1,4 1,1 2 1,2 1,8 1,4 2,2
handel, horeca, reparatie
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 13,6 14,9 13 10,8 12,1 20,3 21,4
uitstroom 13,5 13,2 11,7 10,6 10,4 14,9 14,8
doorstroom 2 2,3 2 2,7 2,5 2,6 3,4
transport
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 16,2 13 10,1 8 8,3 6,7 14,8
uitstroom 12,5 11,2 9,4 7,1 8,1 7,1 10,3
doorstroom 2,4 2,7 2,6 1,4 3,1 3,4 2,8
zakelijke dienstverlening
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 11 19,8 11,3 10,4 10 14,9 16,5
uitstroom 13,4 18,3 10,1 10,1 9,2 12,7 11,1
doorstroom 3,6 4 3,8 4 5 3,2 3,8
zorg en welzijn
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 14,8 13,6 11,9 9,9 8,9 11 15,7
uitstroom 14,9 11,5 11,6 10,1 9,6 11 11,1
doorstroom 5,9 3,6 4,2 3,9 5,8 4,2 4,6
overige dienstverlening
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 10,8 14,4 9,1 11,9 7,5 13,6 18,5
uitstroom 11,2 10,8 8,4 12,4 8,1 9,7 14,1
doorstroom 3,5 2,3 2,5 2,9 2,4 2,9 2,2
overheid
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 8 10,5 6,4 3,4 4,3 7,3 9,7
uitstroom 8,2 7,4 6 4,4 5,2 6 7,5
doorstroom 5,9 4,4 5,3 4,2 5,4 5,1 4
onderwijs
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 10,1 10,5 8,6 7 6,3 13,1 11,4
uitstroom 7,1 8,4 7,4 6,9 6,1 8,5 7,4
doorstroom 2,3 2 2,2 1,9 1,4 1,9 1,5
kleine organisaties
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 10,9 13,1 10,7 7,4 9,2 18,9 20,1
uitstroom 11,9 10,7 9,8 8,3 9,5 8,7 10
doorstroom 1,4 1,5 1,6 2,2 2,5 2,2 2,8
middelgrote organisaties
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 11,6 13,8 9,8 8,5 8,8 14,2 17,1
uitstroom 10,3 13,2 8,6 8,4 8,4 10,8 11,7
doorstroom 1,9 2,6 2,4 2,1 3,8 2,8 3,1
grote organisaties
2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
instroom 12,8 13,7 10,3 8,6 8,2 10,1 13
uitstroom 12,9 11,7 10,6 9,5 8 10,5 10,4
doorstroom 5,9 4,4 4,7 4,4 4,8 4,5 4,2

aIn procenten (het aandeel werknemers dat de vestiging binnenkwam of verliet of binnen de vestiging een andere functie vervulde, gedeeld door het totaal aantal werknemers).

b2007/’08-2019/’20. Het jaartal in de figuur geeft het meetmoment weer. Werkgevers kijken op dat moment terug naar de situatie in het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2019 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2018.

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Als het economisch slechter gaat, bestaat een groter deel van de nieuwe medewerkers uit herintreders, werklozen en arbeidsongeschikten

Figuur 2 toont wat de nieuw instromende werknemers hiervoor deden. De meesten van hen stromen in vanuit een baan bij een andere organisatie of een functie als zelfstandige. Hierin is een sterk cyclisch effect te zien: in de jaren dat het goed gaat met de economie stromen meer mensen vanuit ander werk in dan in jaren waarin het slechter gaat met de economie. In die jaren stroomt een groter deel van de nieuwe medewerkers in vanuit werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of als herintreder. Dit gaat waarschijnlijk veelal om tijdelijke perioden van werkloosheid als gevolg van ontslag of niet-verlengde contracten.

Figuur 2Herkomst van nieuw personeela, b

totaal
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 50,4 58,7 61,8 55,4 47,8 45,8 50,4 56,7
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 17,2 14,3 10,8 18,4 17,5 19,9 15,8 11,2
schoolverlater, student of scholier 17,6 16,7 15,6 14,8 29,4 29,1 28,5 26,3
anders 14,8 10,4 11,1 11,4 5,2 5,1 5,3 5,8
industrie en landbouw
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 66,4 66,7 62,1 50,4 44,5 38,8 57,8 54,5
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 21,6 20,9 26,2 28,3 38,2 30,9 22 13
schoolverlater, student of scholier 8,9 10,2 9,4 12,3 12,3 19,9 18,4 13,9
anders 3,2 2,2 2,6 9,1 4,9 10,4 1,8 18,7
bouwnijverheid
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 40,2 68,5 69,3 50,9 57,2 40,3 64,1 72,1
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 15,8 12 8,9 28,4 21,4 26,7 18 10
schoolverlater, student of scholier 9,8 16,6 19,2 15,7 19 29,2 13,9 15,5
anders 34,2 3 2,6 5 2,4 3,8 4,1 2,4
handel, horeca, reparatie
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 39 55 58,1 44,2 32,5 31,5 33,2 44,4
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 15,2 9,7 12,7 19,7 17 19,4 13,3 8,3
schoolverlater, student of scholier 22,2 12,4 12,4 15,8 44,1 46,9 50,3 45,1
anders 23,5 22,9 16,6 20,4 6,4 2,1 3,2 2,3
transport
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 46,5 54 68,8 65,8 68,9 58,4 68,2 71,2
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 27,8 29,5 7 24,4 8,3 19,5 15,5 12,2
schoolverlater, student of scholier 13,8 9,9 7,1 6,2 14,7 17,9 13,1 13,6
anders 12 6,6 17,1 3,6 8,2 4,2 3,2 3
zakelijke dienstverlening
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 53,8 68,7 64,2 68,2 48,5 57,4 54,7 59,4
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 22,9 8 7,9 10,8 13,6 12,6 20,5 13,2
schoolverlater, student of scholier 17,6 21,2 14,7 15,1 34,3 28 20,8 23
anders 5,8 2,1 11,4 5,9 3,6 2,1 4,1 4,4
zorg en welzijn
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 61 49,6 64,6 53,8 59,7 42,4 51,5 62,1
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 16,3 16,4 11 25,4 16,5 27,7 13,6 13,2
schoolverlater, student of scholier 14,7 21,3 16,5 11,2 21 21,7 27,8 19,4
anders 8 12,7 8,3 9,7 2,8 8,2 7,2 5,3
overige dienstverlening
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 51,3 61,2 62,4 61,1 45,9 52,5 59,4 48,8
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 9,5 11,3 6,3 15,1 19,6 18,9 11,8 11,3
schoolverlater, student of scholier 26,1 21,4 12 10,8 26,3 24,2 22,5 37,3
anders 13,1 6,1 19,2 13 8,2 4,4 6,3 2,6
overheid
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 68,4 74,9 79,2 76,5 74,4 82,3 75 71,2
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 3,1 6,1 3,7 4,5 7 4,7 7,1 8,8
schoolverlater, student of scholier 11,2 10,5 9,5 10,4 15,8 4,9 14,1 10,7
anders 17,3 8,5 7,7 8,7 2,8 8,1 3,8 9,3
onderwijs
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 55,6 54,5 34,5 45,5 41,2 49,9 47 60,9
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 11,6 12,3 8,1 10 12,1 11,2 8,5 7,6
schoolverlater, student of scholier 24,4 30,1 55,3 27 38,2 30 25,8 24
anders 8,3 3,1 2,1 17,6 8,4 8,9 18,7 7,6
kleine organisaties
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 46,7 58,2 62,3 43 48,8 38,6 46,8 59,1
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 17,6 14,9 10,6 26,3 19,7 23,6 19,3 9,2
schoolverlater, student of scholier 18,3 16,2 18,4 14,9 26,6 33,3 27,3 27,9
anders 17,4 10,7 8,7 15,8 4,9 4,4 6,6 3,8
middelgrote organisaties
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 54,4 60,8 64,9 62,1 48,2 48,1 49,8 50,6
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 13,2 13,3 9,6 15,1 15,9 17,3 11,9 10,3
schoolverlater, student of scholier 19,4 14 13,1 12,5 28,9 29,5 33,4 30,9
anders 12,9 11,9 10,9 10,3 7 5,1 4,9 8,2
grote organisaties
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ander werk 47,2 56,6 56,7 57,5 46,7 50,4 55,6 63,5
werkloos, arbeidsongeschikt of herintreder 23,3 14,9 12,8 15,3 17,8 19,6 18,2 14,9
schoolverlater, student of scholier 14,2 19,9 17,3 18,7 32,1 24,3 21,9 17,3
anders 15,3 8,6 13,2 8,4 3,3 5,8 4,3 4,3

aWerkgevers splitsen de nieuw binnengekomen werknemers uit naar herkomstcategorie. Werkgevers kijken terug naar het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2019 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2018.

bDenk bij de categorie ‘anders’ aan: gepensioneerden, overplaatsingen vanuit een andere vestiging van de overkoepelende organisatie of oproepkrachten die weliswaar al in dienst zijn van de organisatie, maar niet van de vestiging. Het kan ook gaan om scholieren of studenten die hun kennis en vaardigheden vooral in de praktijk moeten opdoen en een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan werk, zoals leraren in opleiding. Maar het kan ook zijn dat respondenten niet goed weten wat de herkomst van het nieuwe personeelslid is en daarom ‘anders’ aanvinken. In 2013 is er een nieuwe categorie, namelijk ‘scholier of student met bijbaan’, toegevoegd aan de vragenlijst. Hierdoor is vanaf 2013 de categorie ‘schoolverlater, student of scholier’ groter en de categorie ‘anders’ kleiner.

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

In lijn met de bevinding dat binnengekomen werknemers veelal vanuit een andere baan komen, zien we in figuur 3 dat vrijwillig ontslag de belangrijkste reden is om te stoppen met een baan. Dit geldt voor meer dan de helft van de mensen die uitstromen. Wederom is er een sterk cyclisch effect te zien: in de jaren dat het slecht gaat met de economie, zijn er meer gedwongen ontslagen. Ook zijn er dan meer mensen die uitstromen vanwege het aflopen van een tijdelijk contract. In jaren dat het goed gaat met de economie, stromen mensen juist vaak vrijwillig uit. Bij de overheid ging in 2019 daarnaast een kwart van de mensen die uitstroomden met pensioen of zij kwamen te overlijden.

Figuur 3Uitstroom van personeela, b, c

totaal
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 2 1,6 1,2 1,8 1,8 2,1 1,8 3
pensioen/overlijden 12,4 9,6 8,1 10,9 9,6 11,9 11,1 9,8
aflopen tijdelijk contract 27,2 24,7 22 29,4 32,7 31,9 28 24
gedwongen ontslag 16,4 12,7 11,6 14,4 21,1 19,4 11,6 5,3
vrijwillig ontslag 42 51,4 57,1 43,7 34,8 34,7 47,4 57,6
industrie en landbouw
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 2,8 2,6 2,7 4,9 4,4 5,2 2 4,3
pensioen/overlijden 16,9 12,6 15,8 19,8 14,1 14,4 17,1 16,2
aflopen tijdelijk contract 16,1 12,1 25,1 19,9 15,5 27,1 8,9 26
gedwongen ontslag 34,8 31,6 6,8 31 45,1 27,8 19,2 10
vrijwillig ontslag 29,4 41 49,3 24,9 20,9 25,4 52,8 43,3
bouwnijverheid
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 1,7 2,5 1,6 2,7 1,1 3,3 2,3 3,5
pensioen/overlijden 19,8 11,2 12,9 19,2 11,5 19 12,5 10
aflopen tijdelijk contract 15,1 11,7 14,6 11,2 15,5 14 16 10,9
gedwongen ontslag 35,9 5 6,8 29,5 53,7 42 9,6 3,8
vrijwillig ontslag 27,5 69,6 64,9 37,4 18,2 21,7 59,6 71
handel, horeca, reparatie
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 1,2 1,2 0,3 0,7 0,6 0,3 0,9 3,3
pensioen/overlijden 6,9 5,6 5,1 4,9 4,1 3,9 4,6 4,1
aflopen tijdelijk contract 29,3 25,1 22,4 33,8 33,3 38,9 34,2 28,7
gedwongen ontslag 10,9 17,8 9,9 10,1 13,8 22 6,6 2,7
vrijwillig ontslag 51,7 50,3 62,4 51 48,2 35 53,7 60,5
transport
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 2 1 2,2 2,7 2 2,2 2,7 2,9
pensioen/overlijden 15,1 9,7 8,4 11,3 11,6 15,5 21,2 14,3
aflopen tijdelijk contract 32,8 23,5 28,5 24,1 34,2 19,6 21,2 20,4
gedwongen ontslag 14,5 6,9 7 18,1 24,5 24,1 10 12,5
vrijwillig ontslag 35,6 58,8 54,9 43,4 27,7 38,7 44,9 49,9
zakelijke dienstverlening
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 0,8 2,3 1,2 0,7 1,2 1,7 1,2 1,7
pensioen/overlijden 8 8,2 4,1 8,8 5,4 9 7,9 7,2
aflopen tijdelijk contract 38,2 17,2 22,2 27,6 31,7 32,7 29,6 23,2
gedwongen ontslag 12,6 13,6 23,6 13,6 17,8 14,7 18,3 6,4
vrijwillig ontslag 40,5 58,6 48,8 49,1 43,9 42 43 61,4
zorg en welzijn
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 4,4 1,2 0,5 1,2 1,8 2,8 3,7 3,7
pensioen/overlijden 13,4 8,7 7,7 6,9 8,5 9,4 7,8 10,3
aflopen tijdelijk contract 22,3 33,1 20,9 33,5 43,8 38,7 38,8 19
gedwongen ontslag 7,2 4,9 1,8 8 12,4 12,3 8,6 4,2
vrijwillig ontslag 52,8 52,1 69 49,5 33,5 37 41 62,5
overige dienstverlening
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 2,1 3,5 0,3 2,5 1,2 1,3 1,6 0,6
pensioen/overlijden 15,5 7,8 8,3 8,7 6,5 14,1 14,6 10
aflopen tijdelijk contract 24,9 38,4 17,9 32,8 60,5 32,8 36,7 36,6
gedwongen ontslag 5,3 7,4 2,7 13,6 7,4 14,6 13,5 3
vrijwillig ontslag 52,2 42,9 70,7 42,4 24,5 37,2 33,6 49,8
overheid
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 5,7 0,9 2,1 2,8 4 3,4 3 2,9
pensioen/overlijden 27,8 24,9 17,9 26,7 49,7 42 33,6 24,6
aflopen tijdelijk contract 16,8 11,5 5 19,1 7,4 6,6 10,5 13,3
gedwongen ontslag 7,4 3,8 3,2 6,5 10,6 20,4 3,2 3,2
vrijwillig ontslag 42,4 59 71,3 44,8 28,3 27,6 49,8 56,1
onderwijs
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 2,5 0,6 0,8 1,5 1,9 1,3 2,4 3,5
pensioen/overlijden 19,4 15 16,6 16,7 16,7 23,6 20,6 15,1
aflopen tijdelijk contract 33 45,5 29,1 45,3 48,2 36 23,3 24,6
gedwongen ontslag 8,1 4,7 1,6 6,7 6,6 13 7,2 1,5
vrijwillig ontslag 37 34,3 52,3 29,9 26,6 26,2 46,5 54,7
kleine organisaties
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 1,2 3,1 0,6 0,5 1,3 0,8 0,8 2,9
pensioen/overlijden 6 7 5,1 6,6 6,1 8,2 5,8 8
aflopen tijdelijk contract 21,9 20,2 19 29,2 28 35,2 27,6 18
gedwongen ontslag 19,1 10,5 10 18,8 20 20,5 11,2 5
vrijwillig ontslag 51,8 59,3 65,5 44,7 44,6 35,5 54,6 65,3
middelgrote organisaties
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 1,3 1,5 0,9 1,3 1,5 2,2 1,4 2,7
pensioen/overlijden 11,7 8,9 6,5 11,2 8,2 12,5 9,3 9
aflopen tijdelijk contract 27,8 19,5 19,9 24,7 34,8 26,3 28,2 24,3
gedwongen ontslag 18,8 18,3 18,1 15,3 23,3 19 10,5 4,3
vrijwillig ontslag 40,4 51,9 54,7 47,6 32,1 40 50,6 59,4
grote organisaties
2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
ziekte/arbeidsongeschikt 3,6 1,2 1,8 2,8 2,2 3,3 3,1 3,5
pensioen/overlijden 18,3 11,3 11,4 12,9 12,4 14,9 16,9 12,4
aflopen tijdelijk contract 30 30,7 26,2 33,8 33,5 35,5 28,1 28,8
gedwongen ontslag 10,6 9,2 4,8 11,2 20 18,8 13,1 6,6
vrijwillig ontslag 37,6 47,7 55,8 39,4 31,9 27,6 38,8 48,7

aWerkgevers splitsen de vertrokken werknemers uit naar vertrekredenen. Werkgevers kijken terug naar het voorgaande jaar. In de meting van zomer 2019 doen werkgevers dus verslag van het jaar 2018.

bEen kortdurend tijdelijk contract duurt maximaal 12 maanden.

cEen langdurend tijdelijk contract duurt langer dan 12 maanden.

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Vrouwen en mensen met een migratieachtergrond stromen weinig door naar leidinggevende posities

De laatste jaren is er veel aandacht voor de doorstroom van vrouwen naar de top. In 2021 is er zelfs een wet aangenomen waarin grote bedrijven verplicht worden meer vrouwen in leidinggevende posities aan te nemen (Rijksoverheid 2021). Deze wet bepaalt dat bij ten minste een derde van de nieuwe benoemingen bij de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven een vrouw aangesteld moet worden. Daarnaast worden grote bedrijven verplicht concrete doelen te stellen voor een meer evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top en subtop.

Ruim 1 op de 5 organisaties (23%) gaf in 2019 aan dat het voor hen hoge prioriteit had om meer vrouwen op hogere functieniveaus te krijgen (zie Vinden werkgevers doelgroepenbeleid belangrijk?). Dit is een stijging ten opzichte van 2 jaar eerder, toen nog 15% van de werkgevers het bevorderen van meer vrouwen naar hogere functieniveaus benoemde als een hoge prioriteit. In figuur 4 is te zien dat het aandeel vrouwen in leidinggevende posities het afgelopen decennium redelijk stabiel rond de 30% bleef. Ondanks de toegenomen aandacht, nam het aandeel vrouwen in leidinggevende posities dus nauwelijks toe.

Het aannemen van mensen met een migratieachtergrond is ook voor ruim 20% van de organisaties een hoge prioriteit (zie Vinden werkgevers doelgroepenbeleid belangrijk?). Figuur 4 toont echter dat het aandeel leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond redelijk constant is gebleven. In 2019 had 4% van de leidinggevenden een niet-westerse migratieachtergrond, terwijl dit aandeel in de beroepsbevolking op 12% lag (CBS 2022). Over het afgelopen decennium is hierbij wel een lichte stijging te zien, want in 2011 was dit nog 2,5%. Deze stijging is het sterkst in de zakelijke dienstverlening: hier steeg het aandeel leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond van 2,3% in 2011 naar 7,5% in 2019.

Figuur 4Vrouwelijke leidinggevenden en leidinggevenden met een niet-westerse migratieachtergrond

totaal
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 28,9 25,8 27 26,6 30,3
niet-westers 2,9 3 2,6 3,8 4,3
industrie en landbouw
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 10,4 9,7 10,1 12,3 11,3
niet-westers 3,7 3 2,5 4,9 3,5
bouwnijverheid
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 5,7 4,7 6 5,8 5,6
niet-westers 0,4 1,3 0,7 1,2 1,5
handel, horeca, reparatie
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 25,8 27,8 25,7 25,4 28,6
niet-westers 4 4 3,7 4,3 3
transport
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 14,4 13,3 11,1 22,4 13,3
niet-westers 5,7 5,2 5 4,8 3,7
zakelijke dienstverlening
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 29,1 25,3 23,3 22,6 30,6
niet-westers 2,2 2,7 1,7 3,6 8,2
zorg en welzijn
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 65 65 70,8 61,5 66,7
niet-westers 3 0,6 1,4 3,2 4
overige dienstverlening
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 37,7 40,4 40 44 43
niet-westers 2,5 3,5 5,3 3,5 2,7
overheid
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 30,4 28,1 25,4 28,8 34,7
niet-westers 1,6 2,1 2,2 1,5 2,6
onderwijs
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 45,1 44,1 44,9 50,1 58,2
niet-westers 0,7 2,2 1,3 3,4 1,9
kleine organisaties
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 34,2 30,3 32,4 28,3 33,8
niet-westers 2,9 3 3,3 2,4 3
middelgrote organisaties
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 26,4 22,4 21,9 24,1 28,6
niet-westers 2,9 2,6 1,9 4,3 4
grote organisaties
2011/'12 2013/'14 2015/'16 2017/'18 2019/'20
vrouw 27,8 26,1 27,4 28 28,3
niet-westers 2,8 3,8 2,4 4,6 7,1

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Literatuur

CBS statline (2022). Arbeidsdeelname; migratieachtergrond. Geraadpleegd 1 mei 2022 via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82809NED/table?ts=1649106094187.

Josten, E. (2020). Veranderen werkenden vaker van positie op de arbeidsmarkt? In: E. Josten (red.), Arbeidsmarkt in kaart: Wel- en niet-werkenden – editie 2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-wel-en-niet-werkenden-editie-2/veranderen-werkenden-vaker-van-positie-op-de-arbeidsmarkt.

Rijksoverheid (2021). Betere man-vrouw verhouding geregeld voor top bedrijfsleven [persbericht, 28 september 2021]. Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/28/betere-man-vrouw-verhouding-geregeld-voor-top-bedrijfsleven.

Deze kaart citeren

Swart, L. en S. van der Laan (2022). Hoe ontwikkelen in-, uit- en doorstroom van personeel zich?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/hoe-ontwikkelen-in-uit-en-doorstroom-van-personeel-zich.

Informatie noten