Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers - editie 3

7 / 15

Faciliteren werkgevers thuiswerken?

Auteurs: Lisette Swart en Nienke Bilo

De coronacrisis heeft voor een grote verschuiving op het gebied van thuiswerken gezorgd. Sinds het uitbreken van de coronacrisis vroeg het kabinet werkenden namelijk om niet op kantoor maar thuis te werken, tenzij het niet anders kon. In deze kaart zien we dat het aantal werkgevers dat thuiswerken faciliteert de afgelopen jaren flink gestegen is. Werkgevers hebben hun werknemers meer thuis laten werken dan voorheen en werkgevers verwachten dat dit ook na de coronacrisis het geval zal blijven. Uit eerder onderzoek onder werknemers kwam al naar voren dat mensen veel en langdurig thuiswerken door de coronapandemie en dat de gemiddelde thuiswerker ook graag meer thuis wil blijven werken na de coronacrisis (Josten en Merens 2021).

In steeds meer organisaties werken mensen thuis

In 2020 werkten voor het eerst in een meerderheid van de organisaties weleens mensen thuis (figuur 1). Zowel in kleine als in grote organisaties komt thuiswerken de laatste jaren steeds vaker voor, maar de coronacrisis lijkt het thuiswerken vooral in grote organisaties een boost te hebben gegeven. We zien flinke verschillen tussen sectoren: bij de overheid en in de zakelijke dienstverlening werken bij meer dan 80% van de organisaties weleens mensen thuis, terwijl dit in de handel, horeca- en reparatiesector slechts het geval is bij 1 op de 3 organisaties.

Figuur 1Organisaties met thuiswerkersa

2003/’04 2005/’06 2007/’08 2009/’10 2011/’12 2013/’14 2015/’16 2017/’18 2019/’20
totaal 19 22 32 43 46 38 45 45 53
industrie en landbouw 17 19 29 35 32 31 35 36 47
bouwnijverheid 20 13 18 29 31 34 41 29 41
handel, horeca, reparatie 9 14 19 26 30 26 25 27 35
transport 12 15 27 32 34 28 42 40 58
zakelijke dienstverlening 35 40 61 70 70 55 73 74 81
zorg en welzijn 20 18 33 51 55 49 42 48 49
overige dienstverlening 20 24 32 48 51 38 43 44 55
overheid 30 44 57 65 75 88 92 84 95
onderwijs 40 34 49 70 66 51 70 56 67
kleine organisaties 18 17 26 34 37 29 37 37 43
middelgrote organisaties 26 32 44 59 61 55 60 59 71
grote organisaties 28 41 58 68 73 77 83 77 92

aThuiswerk is werk dat werknemers thuis kunnen doen. Via telefoon en computer houdt de werknemer contact met de werkgever.

Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Deze verschillen in thuiswerken tussen sectoren zijn sterk gerelateerd aan de aard van de werkzaamheden. Figuur 2 toont per sector hoeveel organisaties in 2020 aangaven dat het merendeel van de werknemers werk heeft dat ze thuis kunnen doen. Ook hier zien we dat dit bij de overheid en in de zakelijke dienstverlening het vaakst het geval is, namelijk bij bijna de helft van de organisaties. Over alle sectoren gemiddeld genomen, geldt slechts voor 17% van de organisaties dat het merendeel van de werknemers werk heeft dat ze thuis kunnen doen.

Figuur 2Organisaties waarvan het merendeel van de werknemers werk thuis kan doen

totaal 17
industrie en landbouw 5
bouwnijverheid 5
handel, horeca, reparatie 7
transport 9
zakelijke dienstverlening 43
zorg en welzijn 12
overige dienstverlening 20
overheid 49
onderwijs 16

Bron:SCP (AVP’19/’20)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Werkgevers verwachten dat mensen ook na de coronacrisis vaker thuis blijven werken

Bijna driekwart (72%) van de werkgevers in het Arbeidsvraagpanel gaf in 2020 aan dat ze denken dat ook na het opheffen van de coronamaatregelen meer mensen thuis zullen werken dan voorheen. Van alle organisaties waar tijdens de coronapandemie werknemers zijn gestart met thuiswerken (voor corona konden de werknemers van deze organisaties nog niet thuiswerken, maar sinds de coronacrisis wel), verwacht bijna twee derde dat zij dit ook zullen doorzetten na het opheffen van de coronamaatregelen.

Literatuur

Josten, E. en A. Merens (2021). Thuis of terug naar kantoor; Plus- en minpunten van thuiswerken voor het welbevinden van werknemers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/07/14/thuis-of-terug-naar-kantoor.

Deze kaart citeren

Swart, L. en N. Bilo (2022). Faciliteren werkgevers thuiswerken?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/faciliteren-werkgevers-thuiswerken.

Informatie noten