Arbeidsmarkt in kaart

Werkgevers - editie 3

Introductie

Een tekort aan personeel, de gevolgen van de coronapandemie, het klimaatvraagstuk, de energietransitie. Het zijn slechts enkele uitdagingen waar de Nederlandse arbeidsmarkt mee te maken heeft. Deze issues vragen om goed werkgeverschap. Een voorbeeld daarvan is dat werkgevers arbeidsomstandigheden creëren waarin werknemers actief kunnen blijven werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd, maar ook dat zij alert zijn op toenemende werkdruk en uitval door psychosociale arbeidsbelasting. Ook het inzetten van mensen die aan de kant staan door een arbeidsbeperking is onderdeel van goed werkgeverschap. Om de maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zou maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog meer het uitgangspunt moeten zijn van het organisatiebeleid van werkgevers.

De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 3 beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van werkgevers. Deze publicatie geeft inzicht in hun opvattingen en de manier waarop zij hun organisatiebeleid vormgeven. Daarvoor is gebruikgemaakt van het Arbeidsvraagpanel van het Sociaal en Cultureel Planbureau, een langlopend onderzoek onder werkgevers, waarvoor de meest recente gegevens in 2019/’20 verzameld zijn.

Naast het Arbeidsvraagpanel heeft het SCP het Arbeidsaanbodpanel in beheer. Samen vormen deze enquêtes de Arbeidsmarktpanels.

Start