Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers - editie 2

5 / 14

Waar kan de overheid werkgevers bij helpen?

Auteur: Lisa Putman

Om een inclusief personeelsbeleid of duurzame inzetbaarheid van het personeel mogelijk te maken zouden werkgevers gebaat kunnen zijn bij overheidsondersteuning. Gevraagd naar de gewenste veranderingen in het overheidsbeleid antwoordt meer dan driekwart van de werkgevers in 2017/’18 dat zij minder verantwoordelijkheid voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid willen (tabel 1). Met uitzondering van de overheidssector staat deze verandering in alle sectoren bovenaan het wensenlijstje. Toch wil ook een meerderheid (51%) in de overheidssector minder verantwoordelijkheid voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de top 5 van gewenste veranderingen komen verder voor: versoepelen van ontslagrecht (ongeveer twee derde van de werkgevers), meer overheidsinvesteringen in scholing en training (60%), meer ruimte voor een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid (54%) en lagere belasting op arbeid of sociale premies (51%). Het zijn de 5 beleidspunten die werkgevers al eerder doorgevoerd wilden zien. Ook in 2015/’16 vormden deze punten de top 5. Daar zou volgend jaar verandering in kunnen optreden. Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen. Herziening van de wetgeving rond flexibele arbeid en het ontslagrecht moet dat mogelijk maken. De nieuwe wet maakt onderdeel uit van een breder pakket maatregelen waarmee de balans op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd. De andere onderdelen uit het pakket zijn maatregelen die knelpunten wegnemen voor werkgevers bij de verplichtingen voor hun zieke en arbeidsongeschikte medewerkers, regelgeving die de positie van zelfstandigen moet verduidelijken en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (TK 2018/2019).

Tabel 1Gewenst overheidsbeleid

totaal

77% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
67% versoepelen ontslagrecht
60% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
54% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid
51% lagere belasting op arbeid of sociale premies

industrie en landbouw

84% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
74% versoepelen ontslagrecht
62% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
58% meer leerwerkplaatsen
58% lagere belasting op arbeid of sociale premies

bouwnijverheid

86% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
81% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
75% versoepelen ontslagrecht
64% meer leerwerkplaatsen
54% lagere belasting op arbeid of sociale premies

handel, horeca, reparatie

76% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
74% versoepelen ontslagrecht
59% lagere belasting op arbeid of sociale premies
56% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid
55% meer overheidsinvesteringen in scholing/training

transport

78% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
66% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
66% versoepelen ontslagrecht
52% lagere belasting op arbeid of sociale premies
51% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid

zakelijke dienstverlening

79% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
62% versoepelen ontslagrecht
55% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
49% lagere belasting op arbeid of sociale premies
46% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid

zorg en welzijn

70% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
66% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
64% hogere kinderopvangtoeslag
61% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid
59% versoepelen ontslagrecht

overige dienstverlening

76% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
59% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
54% versoepelen ontslagrecht
51% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid
50% lagere belasting op arbeid of sociale premies

overheid

61% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
56% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid
52% meer overheidsinvesteringen in ICT
52% meer leerwerkplaatsen
51% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid

onderwijs

68% minder verantwoordelijkheid kosten ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid
66% meer overheidsinvesteringen in scholing/training
62% meer overheidsinvesteringen in ICT
62% meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwoordenbeleid
61% versoepelen ontslagrecht

Bron:SCP (AVP ‘17/‘18)

De beleidswijzigingen die organisaties in de publieke sector doorgevoerd willen zien, wijken af van het algemene beeld. Bij de overheid en in het onderwijs krijgen meer investeringen in ICT een hogere prioriteit dan lagere belasting op arbeid of sociale premies. In de zorg en welzijnssector vinden werkgevers een hogere kinderopvangtoeslag belangrijker dan lagere belasting op arbeid of sociale premies. Verder kennen overheidsorganisaties een hogere prioriteit toe aan leerwerkplaatsen dan aan het versoepelen van het ontslagrecht. Ook in de industrie en landbouw en de bouwnijverheid willen werkgevers graag meer leerwerkplaatsen. Dat vinden ze belangrijker dan meer ruimte voor eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.

Literatuur

TK. (2018/2019). Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans). Memorie van Toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018/2019, 35 074, nr. 1.

Deze kaart citeren

Putman, L. (2019). Waar kan de overheid werkgevers bij helpen?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 2. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/waar-kan-de-overheid-werkgevers-bij-helpen.

Informatie noten