Arbeidsmarkt in kaartWerkgevers - editie 2

4 / 14

Knelpunten in het personeelsbeleid: wat zijn de ervaringen en verwachtingen?

Auteur: Lisa Putman

In hoeverre werkgevers aandacht hebben voor een inclusief personeelsbeleid of duurzame inzetbaarheid van hun personeel hangt af van de (economische) situatie van hun arbeidsorganisatie. Investeringen in personeel(sbeleid) blijven achter als het economisch slechter gaat met een organisatie. Daar lijkt op dit moment weinig sprake van te zijn (zie de kaart Wie nemen werkgevers aan en wie verlaten de arbeidsorganisaties?). Economisch zit het tij mee. Voor het merendeel van de werkgevers (64%) was het aantrekken van nieuw personeel in 2017/‘18 dan ook het knelpunt waar zij in hun personeelsbeleid tegenaan liepen (figuur 1). Voor 30% van de werkgevers was het zelfs een groot probleem. Ook de beheersing van de werkdruk vormde een knelpunt. Bijna 60% meldt (grote) moeite te hebben de werkdruk te beheersen.

Figuur 1Ervaren knelpunten personeelsbeleid

totaal
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 30,3 33,9 35,7
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 5,3 31,2 63,5
het afstoten van overtollig personeel 3,4 7,8 88,8
het vasthouden van personeel 7,7 22,1 70,2
kwalificaties personeel
vertrek goed personeel door pensionering 2,5 6,9 90,6
ontoereikende kwalificaties van personeel 5 28,8 66,2
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 3,5 24,2 72,3
lage productiviteit van het personeel 1,5 13,6 84,9
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 16,1 43 40,9
hoge loonkosten 10,3 28,2 61,5
ziekteverzuim of WIA-instroom 12,5 23,9 63,6
industrie en landbouw
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 32,3 33,3 34,4
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 4,1 37 58,9
afstoten van overtollig personeel 2,8 5,3 91,9
vasthouden van personeel 5,9 19,1 75
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 4,7 9,8 85,5
ontoereikende kwalificaties van personeel 10 28 62,1
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 4 29,5 66,5
lage productiviteit van het personeel 1,1 13,7 85,2
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 11,1 45,4 43,5
hoge loonkosten 7,4 36,1 56,5
ziekteverzuim of WIA-instroom 14,2 24,9 61
bouwnijverheid
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 52,9 28,5 16,8
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 4,2 27,9 67,8
afstoten van overtollig personeel 4 6,5 89,5
vasthouden van personeel 7,7 26,5 65,8
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 3,6 11,5 84,8
ontoereikende kwalificaties van personeel 7 27,5 65,5
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 5,3 24,1 70,6
lage productiviteit van het personeel 1,5 14,5 84
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 19,6 42,6 37,7
hoge loonkosten 9,6 38,2 52,2
ziekteverzuim of WIA-instroom 16,1 34,3 49,6
handel, horeca, reparatie
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 27,3 38 34,7
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 2,7 31,3 66
afstoten van overtollig personeel 2,7 8,1 89,2
vasthouden van personeel 7,7 23,7 68,5
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 1,8 3 95,2
ontoereikende kwalificaties van personeel 3,6 28 68,4
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 2,5 23,3 74,2
lage productiviteit van het personeel 2,3 14 83,7
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 9,6 40,9 49,4
hoge loonkosten 12,7 28,8 58,6
ziekteverzuim of WIA-instroom 10,1 22,3 67,7
transport
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 26,8 31,9 41,3
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 6,8 37 56,2
afstoten van overtollig personeel 2,5 2,8 94,7
vasthouden van personeel 8 21,4 70,6
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 0,3 10,2 89,5
ontoereikende kwalificaties van personeel 10 25,6 64,4
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 4,5 25,8 69,7
lage productiviteit van het personeel 0,3 18,9 80,8
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 15,8 37,6 46,6
hoge loonkosten 10,4 29,5 60,2
ziekteverzuim of WIA-instroom 10,9 23,4 65,7
zakelijke dienstverlening
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 22,7 35,9 41,3
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 4,1 29,1 66,9
afstoten van overtollig personeel 6,1 11,6 82,3
vasthouden van personeel 7,8 22,3 69,9
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 0,6 2,9 96,5
ontoereikende kwalificaties van personeel 2,8 35,5 61,6
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 2,1 25,2 72,7
lage productiviteit van het personeel 1,4 16 82,5
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 15,6 44,3 40,1
hoge loonkosten 11,1 25 63,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 6,3 22,5 71,2
zorg en welzijn
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 37,5 33,5 29,1
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 12,8 36,7 50,5
afstoten van overtollig personeel 0,6 3,7 95,7
vasthouden van personeel 8,7 19,9 71,3
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 3,6 8,4 87,9
ontoereikende kwalificaties van personeel 6 24 70
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 5,1 17,5 77,4
lage productiviteit van het personeel 1 9,1 89,9
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 22,2 46,7 31,1
hoge loonkosten 6,3 26,3 67,4
ziekteverzuim of WIA-instroom 22,3 19,2 58,5
overige dienstverlening
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 20,4 18,8 60,7
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 6,7 34,2 59,2
afstoten van overtollig personeel 5,4 12 82,6
vasthouden van personeel 9,3 21 69,6
kwalificaties personeel
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 1,3 9 89,7
ontoereikende kwalificaties van personeel 4,6 23,8 71,6
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 3,1 24,3 72,6
lage productiviteit van het personeel 2,2 10,2 87,6
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 12,5 39,7 47,7
hoge loonkosten 16,7 29,3 54
ziekteverzuim of WIA-instroom 19,1 20,3 60,7
overheid
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 14,5 43,4 42,1
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 3,5 22,5 74
afstoten van overtollig personeel 4,2 13,7 82,1
vasthouden van personeel 4,1 24,3 71,6
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 6,2 24,3 69,5
ontoereikende kwalificaties van personeel 7,7 43,2 49,1
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 3,8 41,7 54,5
lage productiviteit van het personeel 2,7 12,9 84,4
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 18,3 63,2 18,4
hoge loonkosten 3,2 19,4 77,4
ziekteverzuim of WIA-instroom 16,1 23,8 60,1
onderwijs
groot probleem matig probleem geen probleem
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 40,9 27,5 31,6
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 8,5 16,7 74,9
afstoten van overtollig personeel 3 6,1 90,9
vasthouden van personeel 8 18,5 73,4
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 6 18,1 75,9
ontoereikende kwalificaties van personeel 3 26,1 70,9
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 6,1 25 68,9
lage productiviteit van het personeel 0 10,5 89,5
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 43,4 39,8 16,8
hoge loonkosten 6 15,7 78,3
ziekteverzuim of WIA-instroom 13,8 35,2 51

Bron:SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

In alle sectoren kost het moeite nieuw personeel te werven. De bouwnijverheid spant de kroon. Bijna alle ondernemingen in deze sector (81%) geven aan dat het aantrekken van personeel problematisch is. Voor meer dan 50% is het zelfs een groot probleem. In de bouw is de vraag naar personeel al een tijdje groter dan het aanbod. Het leidt er op dit moment toe dat de productiegroei voor een kwart van de bouwbedrijven er door wordt afgeremd. Verder zorgt het voor langere wachttijden voor bedrijven aan een klus beginnen en stuwt het de prijzen omhoog (Kok en Visser 2019). Bij de overheid is het vinden van nieuwe medewerkers niet het voornaamste knelpunt. Ook al is het voor 58% van de werkgevers in deze sector problematisch, de beheersing van de werkdruk is een nijpender probleem (82%). Het onderwijs laat eenzelfde beeld zien, maar daar vinden meer werkgevers dat beide knelpunten grote problemen zijn. Ruim 4 op de 10 werkgevers melden dat. De problemen in de onderwijssector komen net als in de bouwsector door het uit de pas lopen van de vraag naar en het aanbod van personeel. Dat heeft verschillende oorzaken (Cörvers en Van der Meer 2018). Een daarvan is dat de salarissen van de leraren te ver achterop zijn geraakt bij de salarissen van andere beroepen. Daardoor is de onderwijssector als werkgever minder concurrerend. Daar komt bij dat de toegangseisen voor de pabo in 2015 strenger zijn geworden met als gevolg dalende studentenaantallen. Dat tekort aan studenten is nu voelbaar op de arbeidsmarkt in het basisonderwijs.

Een overgrote meerderheid van de werkgevers die in 2017/‘18 de vragenlijst invulden, ziet de ervaren knelpunten in de toekomst niet verdwijnen (figuur 2). Ruim 60% van de werkgevers verwacht dat nieuw personeel vinden de komende 2 jaar lastig blijft. Bijna een derde denkt dat dit probleem de komende 2 jaar nog groter wordt. Verder verwacht ruim een vijfde van de werkgevers dat het vasthouden van personeel in de toekomst meer moeite zal kosten.

Figuur 2Knelpunten: verwachtingen voor de komende 2 jaara

totaal
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 32,4 62,5 5,1
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 7,7 89,8 2,5
afstoten van overtollig personeel 7,2 89,5 3,3
vasthouden van personeel 22,1 74,9 3
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 11,9 85,4 2,8
ontoereikende kwalificaties van personeel 13,1 83,2 3,7
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 7,2 89,7 3,1
lage productiviteit van het personeel 2,5 93,8 3,7
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 11,4 79,9 8,7
hoge loonkosten 10,2 85,9 3,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 5 81 14
industrie en landbouw
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 36,8 60,6 2,6
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 2,2 96,1 1,7
afstoten van overtollig personeel 3,9 94,4 1,7
vasthouden van personeel 24,2 73,1 2,7
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 16,4 80,4 3,3
ontoereikende kwalificaties van personeel 13,8 81,5 4,8
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 7,8 88,1 4,1
lage productiviteit van het personeel 4,3 93,6 2,2
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 11,4 83,8 4,8
hoge loonkosten 14,4 82,9 2,7
ziekteverzuim of WIA-instroom 7,6 79 13,5
bouwnijverheid
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 26,5 72,3 1,3
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 12,5 83,7 3,8
afstoten van overtollig personeel 4,9 90,7 4,3
vasthouden van personeel 26,4 71 2,6
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 16,5 81,9 1,6
ontoereikende kwalificaties van personeel 10,9 84,7 4,4
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 9,1 87,8 3
lage productiviteit van het personeel 2,2 95,7 2,1
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 23,9 67,2 9
hoge loonkosten 16,2 79,5 4,3
ziekteverzuim of WIA-instroom 3,8 73,7 22,4
handel, horeca, reparatie
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 33,9 58,6 7,4
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 6,6 90,9 2,4
afstoten van overtollig personeel 3,3 92,9 3,7
vasthouden van personeel 20 75,9 4
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 9,2 89,3 1,5
ontoereikende kwalificaties van personeel 14,8 82,4 2,8
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 5,4 91 3,6
lage productiviteit van het personeel 1,9 92,7 5,3
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 9,2 81,6 9,2
hoge loonkosten 7,3 87,8 4,8
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,5 81,8 12,7
transport
toename geen verandering afname
inzet personeel
aantrekken van nieuw personeel 35,4 62,1 2,5
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 6,2 89,2 4,6
afstoten van overtollig personeel 5,1 93,3 1,6
vasthouden van personeel 19,2 78,1 2,7
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 9,6 87,4 3
ontoereikende kwalificaties van personeel 12,1 86,7 1,2
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 5,9 87,6 6,4
lage productiviteit van het personeel 1,4 94,6 4
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 12,4 75,5 12,1
hoge loonkosten 13,1 83,6 3,4
ziekteverzuim of WIA-instroom 4,7 85,8 9,4
zakelijke dienstverlening
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 29,7 67,2 3,1
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 10,8 87,6 1,6
afstoten van overtollig personeel 9,2 86,7 4,1
vasthouden van personeel 27,9 69,7 2,4
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 8,5 90,7 0,9
ontoereikende kwalificaties van personeel 6 91 3
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 6,3 91,6 2,1
lage productiviteit van het personeel 1,7 93 5,3
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 12,5 80,6 6,9
hoge loonkosten 12,1 85,2 2,7
ziekteverzuim of WIA-instroom 2,2 86,6 11,2
zorg en welzijn
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 28,1 64,4 7,5
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 8,1 88 3,9
afstoten van overtollig personeel 12,8 85 2,2
vasthouden van personeel 17,5 81,1 1,4
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 14,1 81,2 4,7
ontoereikende kwalificaties van personeel 20,9 75,6 3,5
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 9,8 87,6 2,6
lage productiviteit van het personeel 2,7 96,7 0,6
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 13 75,4 11,6
hoge loonkosten 8,2 89,1 2,7
ziekteverzuim of WIA-instroom 4,6 79,7 15,6
overige dienstverlening
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 27 65,4 7,6
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 1,3 95,9 2,8
afstoten van overtollig personeel 8,7 85 6,2
vasthouden van personeel 13,8 81,2 5,1
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 9,4 85,8 4,8
ontoereikende kwalificaties van personeel 9,7 84,6 5,8
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 2,5 94,4 3,1
lage productiviteit van het personeel 5,7 91,5 2,8
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 4,7 85,7 9,6
hoge loonkosten 11 79,6 9,4
ziekteverzuim of WIA-instroom 5,1 73,8 21,1
overheid
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 49,7 46,1 4,2
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 6,5 92,8 0,7
afstoten van overtollig personeel 10,2 86,3 3,4
vasthouden van personeel 23,5 76,5 0
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 27,4 63,7 8,8
ontoereikende kwalificaties van personeel 19,4 74,2 6,4
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 16,3 80,2 3,5
lage productiviteit van het personeel 2,7 91,6 5,7
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 12,7 82,1 5,2
hoge loonkosten 10,5 87,6 1,9
ziekteverzuim of WIA-instroom 12,3 74,8 12,8
onderwijs
toename geen verandering afname
aantrekken van nieuw personeel 39,1 57,6 3,3
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie 12,1 85,5 2,4
afstoten van overtollig personeel 16,4 82,3 1,4
vasthouden van personeel 21,6 74,9 3,6
kwalificaties personeel
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering 18,7 73,2 8,1
ontoereikende kwalificaties van personeel 15,3 76,9 7,9
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel 12,3 85,4 2,3
lage productiviteit van het personeel 2,2 96,5 1,3
werkdruk, ziekte en loonkosten
beheersing van de werkdruk 6,7 82,3 11
hoge loonkosten 5,9 90,6 3,6
ziekteverzuim of WIA-instroom 8,3 76,5 15,2

aWerkgevers is gevraagd of ze verwachten dat het thema de komende 2 jaar een probleem zal zijn in de organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem). Vervolgens is per thema het aandeel werkgevers berekend voor wie het de komende 2 jaar een groter (toename) of kleiner probleem (afname) zal zijn.

Bron:SCP (AVP ‘17/‘18)

Data:Download bronbestand (spreadsheet)

Vooral bij de overheid (50%) en in het onderwijs (39%), maar ook in de landbouw en industrie (37%) en de transportsector (35%), verwachten werkgevers dat het aantrekken van nieuw personeel de komende 2 jaar problematischer wordt. Dat het ingewikkelder wordt om personeel vast te houden verwachten vooral werkgevers in de zakelijke dienstverlening (28%).

Literatuur

Cörvers, F., & M. van der Meer (2018). Onderwijs aan het werk – 2018: Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs. Den Haag: CAOP.

Kok, Jeffery en Nylas Visser (2019). Monitor bouwketen, voorjaar 2019. Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouw

Deze kaart citeren

Putman, L. (2019). Knelpunten in het personeelsbeleid: wat zijn de ervaringen en verwachtingen?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 2. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/knelpunten-in-het-personeelsbeleid-wat-zijn-de-ervaringen-en-verwachtingen.

Informatie noten

De gegevens hebben betrekking op het moment van meting. Dat is het voorjaar van 2018, zie Wilt u meer weten?