Arbeidsmarkt in kaartWel- en niet-werkenden – editie 3

9 / 9

Wilt u meer weten?

Auteurs: Edith Josten en Marian de Voogd-Hamelink

Het Arbeidsaanbodpanel van het SCP

De gegevens in deze publicatie komen uit het Arbeidsaanbodpanel. Dat is een langlopend onderzoek onder werkenden en niet-werkenden in de leeftijd van 16 tot en met 66 jaar. Het SCP beheert ook de tegenhanger ervan: het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers.

Met deze digitale publicatie wil het SCP op toegankelijke wijze inzicht geven in de belangrijkste uitkomsten uit het Arbeidsaanbodpanel. Het SCP doet daarnaast verdiepende studies met de gegevens (zie bv. Thuis of terug naar kantoor en Verschillende wegen naar leidinggeven). De bestanden van het Arbeidsaanbodpanel zijn via CBS en DANS beschikbaar voor onderzoekers van andere instituten.

Waar bestaat het Arbeidsaanbodpanel uit?

Het Arbeidsaanbodpanel is een langlopend onderzoek naar de arbeidssituatie van mensen. De dataverzameling ervoor vindt plaats om de 2 jaar, in de even jaren. Aan elke meting nemen zo’n 4500 mensen deel. Hun leeftijd ligt tussen de 16 en 66 jaar.

Het Arbeidsaanbodpanel is een panelonderzoek. Dat betekent dat oud-deelnemers bij de daaropvolgende meting de vraag krijgen of ze weer willen meedoen. Zo’n 20% tot 30% van hen weigert, afhankelijk van de meting in kwestie, en wordt vervangen door een groep van nieuwe deelnemers. Zo blijft de omvang van het panel op peil en blijven ook jongeren voldoende vertegenwoordigd. Het CBS trekt de steekproef van potentiële nieuwe deelnemers. Het CBS zorgt er ook voor dat oude en nieuwe deelnemers samen een goede afspiegeling vormen van de bevolking in de werkzame leeftijd naar onder meer geslacht, leeftijd en regio.

De dataverzameling voor het Arbeidsaanbodpanel vindt sinds 2016 plaats via een internetvragenlijst. Tot en met 2014 konden de deelnemers kiezen uit een online of papieren vragenlijst.

Het SCP beheert het Arbeidsaanbodpanel. De ministeries van SZW, EZK, OCW en BZK financierden de dataverzameling.

Wilt u meer weten over de uitvoering van dit onderzoek? Lees dan de uitgebreide omschrijving (zie bijlage A) van het onderzoek.

Vragen?

Voor meer informatie over het Arbeidsaanbodpanel kunt u contact opnemen met Edith Josten. Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Persvoorlichting.

Deze kaart citeren

Josten, E. en A.M. de Voogd-Hamelink (2022). Wilt u meer weten?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Wel- en niet-werkenden – editie 3. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-wel-en-niet-werkenden-editie-3/wilt-u-meer-weten.

Informatie noten

Het Arbeidsaanbodpanel bestaat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Alle levende oud-deelnemers krijgen die vraag, met uitzondering van mensen die niet meer in Nederland wonen of inmiddels ouder zijn dan 66 jaar.

In de allereerste jaren van het Arbeidsaanbodpanel, van 1985 tot en met 2002, bestond de dataverzameling uit face-to-face-interviews.