Arbeidsmarkt in kaart

Wel- en niet-werkenden – editie 3

Introductie

De overheid stimuleert dat werkenden hun kennis en vaardigheden op peil houden en bij baanverlies of dreigend baanverlies actief zoeken naar ander werk. Dit moet de arbeidsdeelname vergroten en het makkelijker maken voor werkenden om tot op latere leeftijd door te werken.

Deze digitale publicatie laat zien wat er tussen 2004 en 2020 gebeurde op de volgende terreinen: verwachtingen van werkenden over hun pensioenleeftijd, baanwisselingen en zoekgedrag, en scholingsdeelname. De publicatie bestaat uit meerdere, opzichzelfstaande pagina’s of ‘kaarten’ die elk één vraag beantwoorden, bijvoorbeeld: ‘Neemt een leven lang ontwikkelen onder werkenden toe?’ en ‘Solliciteren mensen met een werkloosheidsuitkering meer dan vroeger?’.

De recentste gegevens zijn verzameld in het najaar van 2020, toen er maatregelen van kracht waren tegen de verspreiding van het coronavirus, zoals de oproep om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, en werkgevers financiële steun konden krijgen voor het behouden van werkgelegenheid. De publicatie laat zien dat werkenden in deze periode minder deden aan een aantal activiteiten die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt op peil moeten houden.

De cijfers gaan over mensen van 16-65 jaar, exclusief scholieren en studenten. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: het Arbeidsaanbodpanel.

Start