Arbeidsmarkt in kaart Wel‍-‍ ‍en niet‍-‍werkenden –‍ editie 1

9 / 9

Wilt u meer weten?

Auteurs: Edith Josten en Marian de Voogd-Hamelink

Het Arbeidsaanbodpanel van het SCP

De gegevens in deze publicatie komen uit het Arbeidsaanbodpanel. Dat is een langlopend onderzoek onder werkenden en niet-werkenden in de leeftijd van 16 tot en met 66 jaar. Het SCP beheert ook de tegenhanger ervan: het onderzoek onder werkgevers, onder de naam Arbeidsvraagpanel.

Met deze cardstack wil het SCP op toegankelijke wijze inzicht geven in de belangrijkste resultaten uit het Arbeidsaanbodpanel. Het SCP doet daarnaast verdiepende studies met de gegevens. De bestanden van het Arbeidsaanbodpanel zijn via CBS en DANS beschikbaar voor onderzoekers van andere instituten.

Waar bestaat het Arbeidsaanbodpanel uit?

Het Arbeidsaanbodpanel is een onderzoek naar de arbeidssituatie van mensen, dat begon in 1985. Sinds 1986 vindt de dataverzameling hiervoor om de 2 jaar plaats. Dat is dus telkens in de even jaren. Aan elke meting nemen zo’n 4500 personen deel. Hun leeftijd ligt tussen de 16 en 66 jaar.

Het Arbeidsaanbodpanel is een panelonderzoek. Dat betekent dat oud-deelnemers bij de daaropvolgende meting de vraag krijgen of ze weer willen meedoen. Zo’n 20% tot 30% van hen bedankt daarvoor en wordt vervangen door een groep van nieuwe deelnemers. Zo blijft de omvang van het panel op peil en blijven ook jongeren voldoende vertegenwoordigd. Het CBS trekt de steekproef van potentiële nieuwe deelnemers. Het CBS zorgt er ook voor dat oude en nieuwe deelnemers samen een goede afspiegeling vormen van de bevolking in de werkzame leeftijd naar onder meer geslacht, leeftijd en regio.

De dataverzameling vindt sinds 2016 plaats via een internetvragenlijst. In de jaren 2004-2014 konden de deelnemers kiezen uit een online of papieren vragenlijst. In de beginperiode van het panel, 1985-2002, bestond de dataverzameling uit face-to-face-interviews.

De Stichting OSA Institute for Labour Studies nam in 1985 het initiatief voor het Arbeidsaanbodpanel. Sinds 2010 beheert het SCP het panel. De ministeries van SZW, EZK, VWS en BZK financierden de dataverzameling van meting 2016. Met ingang van meting 2018 zijn de financiers: de ministeries van SZW, EZK, OCW en BZK.

Wilt u meer weten over de uitvoering van dit onderzoek? Lees dan de uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Vragen?

Voor meer informatie over het Arbeidsaanbodpanel neem contact op met Edith Josten. Specifieke vragen over een van de kaarten kunt u stellen aan de auteurs. Hun namen treft u op de desbetreffende kaart. Voor algemene vragen mail de afdeling Persvoorlichting via pers@scp.nl.

Deze kaart citeren

Josten, E. en M. de Voogd-Hamelink (2019). Wilt u meer weten?. In: Arbeidsmarkt in kaart : Wel‍-‍ ‍en niet‍-‍werkenden –‍ editie 1. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-wel-en-niet-werkenden-1/wilt-u-meer-weten.

Informatie noten

Alle levende oud-deelnemers krijgen die vraag, met uitzondering van mensen die niet meer in Nederland wonen of inmiddels ouder zijn dan 66 jaar.