Arbeidsmarkt in kaart

Wel‍-‍ ‍en niet‍-‍werkenden –‍ editie 1

Introductie

Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden- editie 1 is een digitale publicatie en bestaat uit meerdere, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Elke kaart geeft antwoord op een vraag, bijvoorbeeld ‘Wisselen werkenden vaker dan vroeger van positie op de arbeidsmarkt?’ en ‘Neemt een leven lang leren onder werkenden toe?’

Deze editie bevat gegevens over een aantal kernthema’s: mobiliteit op de arbeidsmarkt, scholingsdeelname, en de combinatie van arbeid en zorg. De cijfers in de kaarten lopen tot en met 2016. Begin 2020 verschijnt de volgende editie, met daarin méér onderwerpen en nieuwere gegevens.

De publicatie is een vervolg op de gedrukte rapporten die eerder verschenen onder de titel Aanbod van arbeid. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek naar de arbeidsmarkt: de Arbeidsmarktpanels. De ministeries van SZW, EZK, VWS en BZK financieren de dataverzameling van meting 2016.

Start