Wonen en omgeving

Jeanet Kullberg en Michiel Ras

De woningmarkt is, na een periode van crisis, weer op stoom geraakt. Dit laat zich zien in een toename van het aantal verhuizingen en de verhuiswens, stijgende woningprijzen in grote delen van het land en wachtlijsten voor kandidaten voor een sociale huurwoning. De nieuwbouw van woningen blijft hierbij achter.

Krapte op de woningmarkt

Woningnieuwbouw kan de vraag niet bijhouden; de wachttijden voor een sociale huurwoning lopen op en jongeren gaan later uit huis. Starten in een koopwoning is vaak duur; ongeveer een derde krijgt hulp van familie. Jongeren wonen steeds vaker in relatief dure particuliere huurwoningen en steeds later in een koophuis.

Duurzaam wonen

De verduurzaming van de woningvoorraad verloopt traag. Particuliere duurzaamheidsinvesteringen in woningen zijn vooral praktisch gemotiveerd; nog geen 10% doet het primair voor het milieu. Oudere woningeigenaren hebben minder vaak energiebesparende voornemens.

Woonlasten

De maandelijkse woonlasten zijn tussen 2009 en 2018 gemiddeld genomen gedaald bij eigenaren en licht gestegen bij huurders. Opvallend is dat de woonlasten tussen 2015 en 2018 vrij stabiel blijven, ondanks het herstel van de economie.

Tevredenheid met de woonsituatie

Nederlanders zijn van alle Europeanen het meest tevreden met hun woonsituatie; wel is er een afname van de tevredenheid met huurwoningen. Ontevreden ondanks hoge woonkwaliteit is men zeer zelden; tevreden ondanks relatief lage kwaliteit komt wel veel voor, met name onder de groepen met een laag inkomen, jongeren en bewoners in gebieden met veel druk op de woningmarkt.