De sociale staat van Nederland 2019

Hoe gaat met de Nederlandse bevolking? Welke ontwikkelingen zijn er in de tijd? De tiende editie van De sociale staat van Nederland kijkt 25 jaar terug en beschrijft welke maatschappelijke ontwikkelingen zich sinds 1990 hebben voorgedaan in de welvaart en de leefsituatie van de Nederlanders. Dit is een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).