Colofon

Deze pagina geeft enkele van de belangrijkste bevindingen weer uit De sociale staat van Nederland 2019. Dit rapport is een uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Over het SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat – gevraagd en ongevraagd – sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het SCP is opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973.

Contact

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Annemarie Wennekers, of de afdeling Persvoorlichting: pers@scp.nl.

Redactie

Annemarie Wennekers, Jeroen Boelhouwer, Crétien van Campen en Jeanet Kullberg

Visualisaties en realisatie digitale infographic

Optima Forma, Voorburg
Zimpa, Den Haag

Grafieken

Mantext, Moerkapelle


september 2019
ISBN: 978 90 377 0924 7