Verhalen blijven vertellen
en elkaar willen begrijpen

Herdenken

Herdenken

Wat is de dynamiek van het herdenken? Welke vragen worden daarbij gesteld? Het verloop van de tijd en de wisseling der generaties leidt tot wisselende perspectieven. Stellen nieuwe generaties andere vragen en wat betekent dat voor het herdenken, ook als het over de schaduwkanten van ons verleden gaat?

Lees meer in het essay ‘Wisselende generaties en uiteenlopende perspectieven’ van de publicatie Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

Close
Informatievoorziening

Informatievoorziening

Het vertrouwen in instituties en informatie staat onder druk. Er zijn zorgen om ‘nepnieuws’ en manipulatie. Hoe belangrijk zijn de klassieke en de nieuwe dragers van informatie en communicatie voor verbinding en dialoog tussen groepen mensen in onze vrije samenleving? Hoe weten we of berichtgeving te vertrouwen is?

Lees meer in het essay ‘Het belang van betrouwbare informatievoorziening’ van de publicatie Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

Close
Tegenstellingen

Tegenstellingen

In de samenleving van vandaag bestaan hardnekkige tegenstellingen. Waaronder die tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond. Terwijl tegenstellingen rond seksuele geaardheid hun scherpte lijken te verliezen, nemen die rond opleidingsniveau juist toe. Hoe brengen we deze tegenstellingen tot uiting? En hoe kunnen we elkaar blijven begrijpen?

Lees meer in het essay ‘Tegenstellingen in het Nederland van nu’ van de publicatie Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

Close
Alledaagse vrede

Alledaagse vrede

Vreedzaam samenleven, hoe werkt dat? En wanneer gaat dat moeizaam of leidt het tot protest? Mensen staan in verbinding met elkaar en in zijn in dialoog. Wat zijn zogenaamde `vindplaatsen’ van alledaagse manieren van vreedzaam samenleven? Waar gebeurt dit: op school, in de wijk of bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen?

Lees meer in het essay ‘Vindplaatsen van alledaagse vrede’ van de publicatie Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

Close
Verzorgingsstaat

Verzorgingsstaat

Hoe is de Nederlandse democratische rechtsstaat en verzorgingsstaat door de Tweede Wereldoorlog beïnvloed? Is ons huidige samenlevingsmodel toegerust om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen iedere Nederlander in vrijheid en verbinding kan leven?

Lees meer in het essay ‘Vrijheid en verzorgingsstaat’ van de publicatie Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen

Close
Close

Deze pagina hoort bij de publicatie Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen. De publicatie is een uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Deze publicatie is anders dan andere SCP-publicaties. De bundel presenteert geen nieuw onderzoek en is geen historische analyse. Het is een bundel essays van onderzoekers die werkzaam zijn bij het SCP, voorzien van een inleiding en slot door de directeur van het SCP, Kim Putters. Aanleiding voor het samenstellen van deze bundel vormt de uitnodiging aan Kim Putters om op 4 mei 2018 bij de Nationale Herdenking de toespraak op de Dam te houden.

Colofon

Contact

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de afdeling Persvoorlichting: pers@scp.nl of 06 2161 4433.

Redactie

Projectcoördinatie

Anouk de Wit

Visualisaties en realisatie

Optima Forma bv, Voorburg

Fotoverantwoording

  • Rene du Chatenier Fotografie / Nationale Beeldbank
  • monalisa / Nationale Beeldbank
  • Robert Hoetink / Nationale Beeldbank
  • itsajoop / Nationale Beeldbank
  • hansenn / Nationale Beeldbank
  • GLDR / Nationale Beeldbank

Mei 2018
ISBN: 978 90 377 0873 8