SCP digitaal

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina staan alle digitale producten die het SCP tot nu toe heeft uitgebracht. Alle publicaties vindt u hier.